Om van 'n ou ding ontslae te raak, verf hom nuut.


om-van-'n-ding-ontslae-te-raak-verf-hom-nuut
c.j. langenhovenomvan'ndingontslaeteraakverfhomnuutom vanvan 'nou dingding ontslaeontslae tete raakverf homhom nuutom van 'nvan 'n oun ou dingou ding ontslaeding ontslae teontslae te raakverf hom nuutom van 'n ouvan 'n ou dingn ou ding ontslaeou ding ontslae teding ontslae te raakom van 'n ou dingvan 'n ou ding ontslaen ou ding ontslae teou ding ontslae te raak

Om van my hoogmoed ontslae te raak het ek nederigheid aangekweek, en daarop hoogmoedig geword. -C.J. Langenhoven
om-van-my-hoogmoed-ontslae-te-raak-het-ek-nederigheid-aangekweek-daarop-hoogmoedig-geword
Daar is een goeie ding wat 'n slaaf soms koop wat vir sy baas te duur is. Die goeie ding is rus en die prys is arbeid. -C.J. Langenhoven
daar-is-een-goeie-ding-wat-'n-slaaf-soms-koop-wat-vir-sy-baas-te-duur-is-die-goeie-ding-is-rus-die-prys-is-arbeid
As die mens van die produk van sy arbeid vervreemd raak, lei dit tot die vervreemding van sy medemens. -Karl Marx
as-die-mens-van-die-produk-van-sy-arbeid-vervreemd-raak-lei-dit-tot-die-vervreemding-van-sy-medemens
Niemand is 'n goeie regter in 'n saak wat homself raak nie. -Spreekwoorde
niemand-is-'n-goeie-regter-in-'n-saak-wat-homself-raak-nie