Om oor Afrika te vlieg is 'n topografievan landmeterskap wat aan die mistieke grens - die oog kan nooit lank genoeg rek


om-oor-afrika-te-vlieg-is-'n-topografievan-landmeterskap-wat-aan-die-mistieke-grens-die-oog-kan-nooit-lank-genoeg-rek
breyten breytenbachomoorafrikatevliegis'ntopografievanlandmeterskapwataandiemistiekegrensoogkannooitlankgenoegrekom oorafrika tete vliegvlieg isis 'nn topografievantopografievan landmeterskaplandmeterskap watwat aanaan diedie mistiekemistieke grensgrensdiedie oogoog kankan nooitnooit lanklank genoeggenoeg rekom oor afrikaoor afrika teafrika te vliegte vlieg isvlieg is 'nis 'n topografievann topografievan landmeterskaptopografievan landmeterskap watlandmeterskap wat aanwat aan dieaan die mistiekedie mistieke grensmistieke grensdie oogdie oog kanoog kan nooitkan nooit lanknooit lank genoeglank genoeg rekom oor afrika teoor afrika te vliegafrika te vlieg iste vlieg is 'nvlieg is 'n topografievanis 'n topografievan landmeterskapn topografievan landmeterskap wattopografievan landmeterskap wat aanlandmeterskap wat aan diewat aan die mistiekeaan die mistieke grensdie mistieke grensdie oog kandie oog kan nooitoog kan nooit lankkan nooit lank genoegnooit lank genoeg rekom oor afrika te vliegoor afrika te vlieg isafrika te vlieg is 'nte vlieg is 'n topografievanvlieg is 'n topografievan landmeterskapis 'n topografievan landmeterskap watn topografievan landmeterskap wat aantopografievan landmeterskap wat aan dielandmeterskap wat aan die mistiekewat aan die mistieke grensaan die mistieke grensdie oog kan nooitdie oog kan nooit lankoog kan nooit lank genoegkan nooit lank genoeg rek

Laat 'n stomp so lank as wat jy wil in die water: dit sal nooit 'n krokodil wees nie. -Spreekwoorde
laat-'n-stomp-so-lank-as-wat-jy-wil-in-die-water-dit-sal-nooit-'n-krokodil-wees-nie
'n Man wat oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-oor-homself-baas-is-is-nooit-die-kneg-van-'n-ander-nie
As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie