Om doeltreffend te lieg, moenie die waarheid heeltemal omdraai nie: hou hom skuins.


om-doeltreffend-te-lieg-moenie-die-waarheid-heeltemal-omdraai-nie-hou-hom-skuins
c.j. langenhovenomdoeltreffendteliegmoeniediewaarheidheeltemalomdraainiehouhomskuinsom doeltreffenddoeltreffend tete liegmoenie diedie waarheidwaarheid heeltemalheeltemal omdraaiomdraai niehou homhom skuinsom doeltreffend tedoeltreffend te liegmoenie die waarheiddie waarheid heeltemalwaarheid heeltemal omdraaiheeltemal omdraai niehou hom skuinsom doeltreffend te liegmoenie die waarheid heeltemaldie waarheid heeltemal omdraaiwaarheid heeltemal omdraai niemoenie die waarheid heeltemal omdraaidie waarheid heeltemal omdraai nie

Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
As jy nie van iemand hou nie, doen hom 'n weldaad. Daarna sal jy hom liefhê. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-van-iemand-hou-nie-doen-hom-'n-weldaad-daarna-sal-jy-hom-liefhê
Die toets van 'n man is, hoeveel daar nodig is om hom te laat lieg. -C.J. Langenhoven
die-toets-van-'n-man-is-hoeveel-daar-nodig-is-om-hom-te-laat-lieg
Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer. -C.J. Langenhoven
moenie-jou-vriend-vergeet-nie-dit-sal-hom-seermaak-maak-jou-vyand-daarmee-seer
Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie