Om 'n pen op papier te plaas, steek meer vure aan die brand as wat vuurhoutjies ooit kan doen.


om-'n-pen-op-papier-te-plaas-steek-meer-vure-aan-die-brand-as-wat-vuurhoutjies-ooit-kan-doen
malcolm forbesom'npenoppapierteplaassteekmeervureaandiebrandaswatvuurhoutjiesooitkandoenom 'nn penpen opop papierpapier tete plaassteek meermeer vurevure aanaan diedie brandas watwat vuurhoutjiesvuurhoutjies ooitooit kankan doenom 'n penn pen oppen op papierop papier tepapier te plaassteek meer vuremeer vure aanvure aan dieaan die branddie brand asbrand as watas wat vuurhoutjieswat vuurhoutjies ooitvuurhoutjies ooit kanooit kan doenom 'n pen opn pen op papierpen op papier teop papier te plaassteek meer vure aanmeer vure aan dievure aan die brandaan die brand asdie brand as watbrand as wat vuurhoutjiesas wat vuurhoutjies ooitwat vuurhoutjies ooit kanvuurhoutjies ooit kan doenom 'n pen op papiern pen op papier tepen op papier te plaassteek meer vure aan diemeer vure aan die brandvure aan die brand asaan die brand as watdie brand as wat vuurhoutjiesbrand as wat vuurhoutjies ooitas wat vuurhoutjies ooit kanwat vuurhoutjies ooit kan doen

Armoede is 'n goddelike stiefma wat vir die jeug doen wat hul eie moeders nie in staat was om te doen nie. Dit stel hulle voor aan spaarsamigheid, aan die wêreld en aan die lewe. -Honoré de Balzac
armoede-is-'n-goddelike-stiefma-wat-vir-die-jeug-doen-wat-hul-eie-moeders-nie-in-staat-was-om-te-doen-nie-dit-stel-hulle-voor-aan-spaarsamigheid-aan
Omdat ek opgelet het dat papier meer kos voordat daarop geskryf is. -Socrates
omdat-ek-opgelet-het-dat-papier-meer-kos-voordat-daarop-geskryf-is
Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan
Gee my 'n manWat sê wat waar isAs die duiwel daar isWat doen wat reg isAs die regter weg isWat trou by sy gewete blyAs hy straf in plaas van beloning kry. -C.J. Langenhoven
gee-my-'n-manwat-sê-wat-waar-isas-die-duiwel-daar-iswat-doen-wat-reg-isas-die-regter-weg-iswat-trou-by-sy-gewete-blyas-hy-straf-in-plaas-van-beloning
Daar is skrywers wat wakker maak, en dis wat belangrik is. Om oor invloede te praat maak mense lui; in plaas van om net die boek te lees, doen hulle dit deur die filter van die sogenaamde invloede. -Ben Okri
daar-is-skrywers-wat-wakker-maak-dis-wat-belangrik-is-om-oor-invloede-te-praat-maak-mense-lui-in-plaas-van-om-net-die-boek-te-lees-doen-hulle-dit