O God, U gee ons alles as ons net 'n bietjie moeite doen.


o-god-u-gee-ons-alles-as-ons-net-'n-bietjie-moeite-doen
leonardo da vincigodgeeonsallesasnet'nbietjiemoeitedoeno godu geegee onsons allesalles asas onsons netnet 'nn bietjiebietjie moeitemoeite doenu gee onsgee ons allesons alles asalles as onsas ons netons net 'nnet 'n bietjien bietjie moeitebietjie moeite doenu gee ons allesgee ons alles asons alles as onsalles as ons netas ons net 'nons net 'n bietjienet 'n bietjie moeiten bietjie moeite doenu gee ons alles asgee ons alles as onsons alles as ons netalles as ons net 'nas ons net 'n bietjieons net 'n bietjie moeitenet 'n bietjie moeite doen

Gewis is alles net 'n grap!Ons speel in die komedie meegeblinddoek met 'n lampfer-lapwat selfs die son 'n skadu gee. -Eugene N. Marais
gewis-is-alles-net-'n-grapons-speel-in-die-komedie-meegeblinddoek-met-'n-lampfer-lapwat-selfs-die-'n-skadu-gee
As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier
Hoe min opinies sou daar in die wêreld gewees het as ons almal die moeite moes doen om eers 'n saak te verstaan en dan te beoordeel! -C.J. Langenhoven
hoe-min-opinies-sou-daar-in-die-wêreld-gewees-het-as-ons-almal-die-moeite-moes-doen-om-eers-'n-saak-te-verstaan-dan-te-beoordeel
Ons is almal huurders en een of ander tyd sal die groot Huisbaas ons kennis gee dat ons huurkontrak verstryk het. -Unknown
ons-is-almal-huurders-een-of-ander-tyd-sal-die-groot-huisbaas-ons-kennis-gee-dat-ons-huurkontrak-verstryk-het
Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen