O Allah! U is my Metgesel en my Helper, met u hulp loop ek en met u hulp val ek aan en met u hulp veg ek.(Die Heilige Koran)


o-allah-u-is-my-metgesel-my-helper-met-u-hulp-loop-ek-met-u-hulp-val-ek-aan-met-u-hulp-veg-ekdie-heilige-koran
die bybelallahismymetgeselhelpermethulploopekvalaanvegekdieheiligekorano allahu isis mymy metgeselmetgesel enen mymy helpermet uu hulphulp looploop ekek enen metmet uu hulphulp valval ekek aanaan enen metmet uu hulphulp vegheilige koran)u is myis my metgeselmy metgesel enmetgesel en myen my helpermet u hulpu hulp loophulp loop ekloop ek enek en meten met umet u hulpu hulp valhulp val ekval ek aanek aan enaan en meten met umet u hulpu hulp vegu is my metgeselis my metgesel enmy metgesel en mymetgesel en my helpermet u hulp loopu hulp loop ekhulp loop ek enloop ek en metek en met uen met u hulpmet u hulp valu hulp val ekhulp val ek aanval ek aan enek aan en metaan en met uen met u hulpmet u hulp vegu is my metgesel enis my metgesel en mymy metgesel en my helpermet u hulp loop eku hulp loop ek enhulp loop ek en metloop ek en met uek en met u hulpen met u hulp valmet u hulp val eku hulp val ek aanhulp val ek aan enval ek aan en metek aan en met uaan en met u hulpen met u hulp veg

Ek smeek U, Heer, om hulp dat ek behouDie wonderskat my toebedeel as kind:Dat ek, in wat ek op U wêreld vind,Weerkaatsing van U godlik skoon aanskou. -C. Louis Leipoldt
ek-smeek-u-heer-om-hulp-dat-ek-behoudie-wonderskat-my-toebedeel-as-kinddat-ek-in-wat-ek-op-u-wêreld-vindweerkaatsing-van-u-godlik-skoon-aanskou
Moenie 'n man help wat homself kan help nie. Jy maak hom hulpeloos vir die toekoms en jy vermors die hulp wat jy vir 'n werklik behoeftige moes gespaar het. -C.J. Langenhoven
moenie-'n-man-help-wat-homself-kan-help-nie-jy-maak-hom-hulpeloos-vir-die-toekoms-jy-vermors-die-hulp-wat-jy-vir-'n-werklik-behoeftige-moes-gespaar
Ons loop met vreemde voete; ons sien met vreemde oë; deur 'n vreemde geheue herken en groet ons mense; ons leef van vreemde arbeid. -Pliny the Elder
ons-loop-met-vreemde-voete-ons-met-vreemde-oë-deur-'n-vreemde-geheue-herken-groet-ons-mense-ons-leef-van-vreemde-arbeid
Gaan die geregshof gewapend met geregtigheid. En met goeie getuie en 'n knap advokaat. -C.J. Langenhoven
gaan-die-geregshof-gewapend-met-geregtigheid-en-met-goeie-getuie-'n-knap-advokaat
'n Goeie boek is die een wat met groot verwagtig oopgemaak en met groot wins toegemaak word. -Amos Bronson Alcott
'n-goeie-boek-is-die-een-wat-met-groot-verwagtig-oopgemaak-met-groot-wins-toegemaak-word