O Alla, ons vra van U die goeie van hierdie stad en die goeie van sy inwoners en vra u beskerming teen sy kwaad en die boosheid van sy inwoners en die boosheid in die stad.


o-alla-ons-vra-van-u-die-goeie-van-hierdie-stad-die-goeie-van-sy-inwoners-vra-u-beskerming-teen-sy-kwaad-die-boosheid-van-sy-inwoners-die-boosheid
die bybelallaonsvravandiegoeiehierdiestadsyinwonersbeskermingteenkwaadboosheidinstado allaons vravra vanvan uu diedie goeiegoeie vanvan hierdiehierdie stadstad enen diedie goeiegoeie vanvan sysy inwonersinwoners enen vravra uu beskermingbeskerming teenteen sysy kwaadkwaad enen diedie boosheidboosheid vanvan sysy inwonersinwoners enen diedie boosheidboosheid inin diedie stadons vra vanvra van uvan u dieu die goeiedie goeie vangoeie van hierdievan hierdie stadhierdie stad enstad en dieen die goeiedie goeie vangoeie van syvan sy inwonerssy inwoners eninwoners en vraen vra uvra u beskermingu beskerming teenbeskerming teen syteen sy kwaadsy kwaad enkwaad en dieen die boosheiddie boosheid vanboosheid van syvan sy inwonerssy inwoners eninwoners en dieen die boosheiddie boosheid inboosheid in diein die stad

Historiese geboue is die sout en peper van 'n stad. -Hannes Meiring
historiese-geboue-is-die-sout-peper-van-'n-stad
God, skenk vir ons die goeie, al bid ons nie daarom nie, maar hou die kwaad van ons weg, selfs al bid ons daarom. -Plato
god-skenk-vir-ons-die-goeie-al-bid-ons-nie-daarom-nie-maar-hou-die-kwaad-van-ons-weg-selfs-al-bid-ons-daarom