N.P. van Wyk Louw is vir die Afrikaner tegelyk Sokrates en Plato.


np-van-wyk-louw-is-vir-die-afrikaner-tegelyk-sokrates-plato
gerrit viljoennpvanwyklouwisvirdieafrikanertegelyksokratesplatovan wykwyk louwlouw isis virvir diedie afrikanerafrikaner tegelyktegelyk sokratessokrates enen platovan wyk louwwyk louw islouw is viris vir dievir die afrikanerdie afrikaner tegelykafrikaner tegelyk sokratestegelyk sokrates ensokrates en platovan wyk louw iswyk louw is virlouw is vir dieis vir die afrikanervir die afrikaner tegelykdie afrikaner tegelyk sokratesafrikaner tegelyk sokrates entegelyk sokrates en platovan wyk louw is virwyk louw is vir dielouw is vir die afrikaneris vir die afrikaner tegelykvir die afrikaner tegelyk sokratesdie afrikaner tegelyk sokrates enafrikaner tegelyk sokrates en plato

Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart. -Jan F.E. Celliers
daar-trek-'n-koeël-met-spoed-met-spoedhy's-nat-van-afrikaner-bloed-smart-die-boodskap-wat-hy-voerhy-kom-uit-afrikaner-roerhy-kom-uit-afrikaner-hart
Jy weet die Afrikaner het gely. Maar dieselfde Afrikaner wat gely het, het oorgeneem en het vergeet hy het gely. Hy het net homself gesien. -Olga Sema
jy-weet-die-afrikaner-het-gely-maar-dieselfde-afrikaner-wat-gely-het-het-oorgeneem-het-vergeet-hy-het-gely-hy-het-net-homself-gesien
...in hierdie afrekening van Afrika en Afrikaner met mekaar, wat gaan van Afrikaans word? Sal Afrikaans die Afrikanerryk oorleef? -Jakes Gerwel
in-hierdie-afrekening-van-afrika-afrikaner-met-mekaar-wat-gaan-van-afrikaans-word-sal-afrikaans-die-afrikanerryk-oorleef