nou betoog 'n geleerde elle en lelle geleerdheidoor die selfbestemmingsreg van 'n volken ons wat nooit 'n volk was niemaar slegs volk


nou-betoog-'n-geleerde-lelle-geleerdheidoor-die-selfbestemmingsreg-van-'n-volken-ons-wat-nooit-'n-volk-was-niemaar-slegs-volk
breyten breytenbachnoubetoog'ngeleerdelellegeleerdheidoordieselfbestemmingsregvanvolkenonswatnooitvolkwasniemaarslegsnou betoogbetoog 'nn geleerdegeleerde elleen lellelelle geleerdheidoordie selfbestemmingsregselfbestemmingsreg vanvan 'nn volkenvolken onsons watwat nooitnooit 'nn volkvolk waswas niemaarniemaar slegsslegs volknou betoog 'nbetoog 'n geleerden geleerde ellegeleerde elle enelle en lelleen lelle geleerdheidoorlelle geleerdheidoor diegeleerdheidoor die selfbestemmingsregdie selfbestemmingsreg vanselfbestemmingsreg van 'nvan 'n volkenn volken onsvolken ons watons wat nooitwat nooit 'nnooit 'n volkn volk wasvolk was niemaarwas niemaar slegsniemaar slegs volknou betoog 'n geleerdebetoog 'n geleerde ellen geleerde elle engeleerde elle en lelleelle en lelle geleerdheidooren lelle geleerdheidoor dielelle geleerdheidoor die selfbestemmingsreggeleerdheidoor die selfbestemmingsreg vandie selfbestemmingsreg van 'nselfbestemmingsreg van 'n volkenvan 'n volken onsn volken ons watvolken ons wat nooitons wat nooit 'nwat nooit 'n volknooit 'n volk wasn volk was niemaarvolk was niemaar slegswas niemaar slegs volknou betoog 'n geleerde ellebetoog 'n geleerde elle enn geleerde elle en lellegeleerde elle en lelle geleerdheidoorelle en lelle geleerdheidoor dieen lelle geleerdheidoor die selfbestemmingsreglelle geleerdheidoor die selfbestemmingsreg vangeleerdheidoor die selfbestemmingsreg van 'ndie selfbestemmingsreg van 'n volkenselfbestemmingsreg van 'n volken onsvan 'n volken ons watn volken ons wat nooitvolken ons wat nooit 'nons wat nooit 'n volkwat nooit 'n volk wasnooit 'n volk was niemaarn volk was niemaar slegsvolk was niemaar slegs volk

Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
Ons volk is geen volk van soldaten: het zijn hoofden van gezinnen, belastingbetalers... -M.T. Steyn
ons-volk-is-geen-volk-van-soldaten-het-zijn-hoofden-van-gezinnen-belastingbetalers
Ons volk se moontlikhede is miskien talryker as wat ons meen. En 'n literatuur kan nooit vooraf teoreties in kafees of kroeë, voorkamers, kollegesale of redaksiekantore gemaak word nie. -N.P. van Wyk Louw
ons-volk-se-moontlikhede-is-miskien-talryker-as-wat-ons-meen-en-'n-literatuur-kan-nooit-vooraf-teoreties-in-kafees-of-kroeë-voorkamers-kollegesale
Basta die sirene van die lafaards. Ons skrywers het 'n taak; 'n demokratiese intelligentsia wat sy sê sê, of hulle nou sensors of vriende is, is 'n volk se enigste waarborg teen geweld en vir verandering. -Jan Rabie
basta-die-sirene-van-die-lafaards-ons-skrywers-het-'n-taak-'n-demokratiese-intelligentsia-wat-sy-sê-sê-of-hulle-nou-sensors-of-vriende-is-is-'n
...dat regering van die volk, deur die volk, vir die volk nie sal sterf op aarde nie. -Abraham Lincoln
dat-regering-van-die-volk-deur-die-volk-vir-die-volk-nie-sal-sterf-op-aarde-nie