Nog nooit is 'n staat gevestig deur vreedsame ekonomiese maatreëls nie.


nog-nooit-is-'n-staat-gevestig-deur-vreedsame-ekonomiese-maatreëls-nie
adolf hitlernognooitis'nstaatgevestigdeurvreedsameekonomiesemaatrelsnienog nooitnooit isis 'nn staatstaat gevestiggevestig deurdeur vreedsamevreedsame ekonomieseekonomiese maatreëlsmaatreëls nienog nooit isnooit is 'nis 'n staatn staat gevestigstaat gevestig deurgevestig deur vreedsamedeur vreedsame ekonomiesevreedsame ekonomiese maatreëlsekonomiese maatreëls nienog nooit is 'nnooit is 'n staatis 'n staat gevestign staat gevestig deurstaat gevestig deur vreedsamegevestig deur vreedsame ekonomiesedeur vreedsame ekonomiese maatreëlsvreedsame ekonomiese maatreëls nienog nooit is 'n staatnooit is 'n staat gevestigis 'n staat gevestig deurn staat gevestig deur vreedsamestaat gevestig deur vreedsame ekonomiesegevestig deur vreedsame ekonomiese maatreëlsdeur vreedsame ekonomiese maatreëls nie

Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie
Ons verdediging lê nie in wapenarsenale nie, nog in die wetenskop, nog daarin om ondergronds te gaan. Ons verdediging is in wet en orde. -Albert Einstein
ons-verdediging-lê-nie-in-wapenarsenale-nie-nog-in-die-wetenskop-nog-daarin-om-ondergronds-te-gaan-ons-verdediging-is-in-wet-orde
In ekonomiese sake is die meerderheid altyd verkeerd. -John Kenneth Galbraith
in-ekonomiese-sake-is-die-meerderheid-altyd-verkeerd