Niemand is 'n goeie regter in 'n saak wat homself raak nie.


niemand-is-'n-goeie-regter-in-'n-saak-wat-homself-raak-nie
spreekwoordeniemandis'ngoeieregterinsaakwathomselfraaknieis 'nn goeiegoeie regterregter inin 'nn saaksaak watwat homselfhomself raakraak nieniemand is 'nis 'n goeien goeie regtergoeie regter inregter in 'nin 'n saakn saak watsaak wat homselfwat homself raakhomself raak nieniemand is 'n goeieis 'n goeie regtern goeie regter ingoeie regter in 'nregter in 'n saakin 'n saak watn saak wat homselfsaak wat homself raakwat homself raak nieniemand is 'n goeie regteris 'n goeie regter inn goeie regter in 'ngoeie regter in 'n saakregter in 'n saak watin 'n saak wat homselfn saak wat homself raaksaak wat homself raak nie

Die man wat sy saak gewin het, beskuldig nie die regter van partydigheid nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-sy-saak-gewin-het-beskuldig-nie-die-regter-van-partydigheid-nie
Met 'n man wat met homself tevrede is, is niemand anders tevrede nie. -C.J. Langenhoven
met-'n-man-wat-met-homself-tevrede-is-is-niemand-anders-tevrede-nie
In elke goed geregeerde staat is rykdom 'n heilige saak; in demokrasieë is dit die enigste heilige saak. -Anatole France
in-elke-goed-geregeerde-staat-is-rykdom-'n-heilige-saak-in-demokrasieë-is-dit-die-enigste-heilige-saak
Aan niemand sal ons verkoop, aan niemand ontsê of vertraag, reg of geregtigheid. -Magna Carta
aan-niemand-sal-ons-verkoop-aan-niemand-ontsê-of-vertraag-reg-of-geregtigheid
Daar is een goeie ding wat 'n slaaf soms koop wat vir sy baas te duur is. Die goeie ding is rus en die prys is arbeid. -C.J. Langenhoven
daar-is-een-goeie-ding-wat-'n-slaaf-soms-koop-wat-vir-sy-baas-te-duur-is-die-goeie-ding-is-rus-die-prys-is-arbeid
elke mens verwerf sy dooddie dood wat alleen joune is en niemand anders s'n nie -George Seferis
elke-mens-verwerf-sy-dooddie-dood-wat-alleen-joune-is-niemand-anders-s'n-nie