Niemand het nog ooit opreg gebid sonder om iets te leer nie.


niemand-het-nog-ooit-opreg-gebid-sonder-om-iets-te-leer-nie
ralph waldo emersonniemandhetnogooitopreggebidsonderomietsteleerniehet nognog ooitooit opregopreg gebidgebid sondersonder omom ietsiets tete leerleer nieniemand het noghet nog ooitnog ooit opregooit opreg gebidopreg gebid sondergebid sonder omsonder om ietsom iets teiets te leerte leer nieniemand het nog ooithet nog ooit opregnog ooit opreg gebidooit opreg gebid sonderopreg gebid sonder omgebid sonder om ietssonder om iets teom iets te leeriets te leer nieniemand het nog ooit opreghet nog ooit opreg gebidnog ooit opreg gebid sonderooit opreg gebid sonder omopreg gebid sonder om ietsgebid sonder om iets tesonder om iets te leerom iets te leer nie

'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
Ons wêred is ryk en wonderlik, en daar is oral stories. Niemand moet ooit probeer om die geskiedenis te oortref nie; die feite is fantasties genoeg. -Louis L'Amour
ons-wêred-is-ryk-wonderlik-daar-is-oral-stories-niemand-moet-ooit-probeer-om-die-geskiedenis-te-oortref-nie-die-feite-is-fantasties-genoeg
Die geheim van om 'n besigheid te bedryf, is om iets te weet wat niemand anders weet nie. -Aristotle Onassis
die-geheim-van-om-'n-besigheid-te-bedryf-is-om-iets-te-weet-wat-niemand-anders-weet-nie
Afrikaners was nog altyd geneid om iets irrelevants te doen. -Ken Owen
afrikaners-was-nog-altyd-geneid-om-iets-irrelevants-te-doen