My volk het homverveel en - toe die skrif gesien.


my-volk-het-homverveel-toe-die-skrif-gesien
sheila cussonsmyvolkhethomverveeltoedieskrifgesienmy volkvolk hethet homverveelhomverveel entoetoe diedie skrifskrif gesienmy volk hetvolk het homverveelhet homverveel enhomverveel entoe dietoe die skrifdie skrif gesienmy volk het homverveelvolk het homverveel enhet homverveel entoe die skriftoe die skrif gesienmy volk het homverveel envolk het homverveel entoe die skrif gesien

Jy weet die Afrikaner het gely. Maar dieselfde Afrikaner wat gely het, het oorgeneem en het vergeet hy het gely. Hy het net homself gesien.So het ek my lewe om geboemel: boeke lees, skilderye bekyk, toneelstukke gesien, geluister, gedink, geskryf oor waarvan ek die meeste gehou het. Net een ding het ek begeer: om gelukkig te wees, maar by gebrek daaraan het ek alles ontbeer.Ons volk is geen volk van soldaten: het zijn hoofden van gezinnen, belastingbetalers...Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou....dat regering van die volk, deur die volk, vir die volk nie sal sterf op aarde nie.Ek verteenwoordig nie wit mense of Afrikaners nie. Ek is hier omdat ek nie wil hê ons erfenis moet misken word nie. Ek weet tot vandag toe nie wat Tshwane is nie. Eers was dit 'n rivier, toe 'n apie en nou 'n mens. Het Tshwane ooit bestaan?