My swaarste pad trap ek self vir my plat, en swaarste is die wat my voete nooit vat.


my-swaarste-pad-trap-ek-self-vir-my-plat-swaarste-is-die-wat-my-voete-nooit-vat
c.j. langenhovenmyswaarstepadtrapekselfvirmyplatisdiewatvoetenooitvatmy swaarsteswaarste padpad traptrap ekek selfself virvir mymy platen swaarsteswaarste isis diedie watwat mymy voetevoete nooitnooit vatmy swaarste padswaarste pad trappad trap ektrap ek selfek self virself vir myvir my platen swaarste isswaarste is dieis die watdie wat mywat my voetemy voete nooitvoete nooit vatmy swaarste pad trapswaarste pad trap ekpad trap ek selftrap ek self virek self vir myself vir my platen swaarste is dieswaarste is die watis die wat mydie wat my voetewat my voete nooitmy voete nooit vatmy swaarste pad trap ekswaarste pad trap ek selfpad trap ek self virtrap ek self vir myek self vir my platen swaarste is die watswaarste is die wat myis die wat my voetedie wat my voete nooitwat my voete nooit vat

En al die mensgeslagte sal vergeteen weggebrand wees net soos gras:Maar, God, die swaarste - hoe klein! - is tog die wetedat ek ook deel van dié verwoesting was! -C.M. van den Heever
en-al-die-mensgeslagte-sal-vergeteen-weggebrand-wees-net-soos-grasmaar-god-die-swaarste-hoe-klein-is-tog-die-wetedat-ek-ook-deel-van-dié
'n Monargie is soos 'n pragtige skip wat met al sy seile gespan 'n rots tref en vir ewig sink; demokrasie is soos 'n vlot wat nooit sink nie, maar verbrands, jou voete is altyd in die water. -Fischer Ames
'n-monargie-is-soos-'n-pragtige-skip-wat-met-al-sy-seile-gespan-'n-rots-tref-vir-ewig-sink-demokrasie-is-soos-'n-vlot-wat-nooit-sink-nie-maar
Die formule vir die Afrikaanse gemeenskap is saam te vat in drie begrippe: eiebestaan, naasbestaan en saambestaan. -Willem de Klerk
die-formule-vir-die-afrikaanse-gemeenskap-is-saam-te-vat-in-drie-begrippe-eiebestaan-naasbestaan-saambestaan
Al wat ek eendag saam met my kan vat, is dit wat ek hier op aarde weggegee het. -Morkel van Tonder
al-wat-ek-eendag-saam-met-my-kan-vat-is-dit-wat-ek-hier-op-aarde-weggegee-het
Die man wat agter sy eie goed kyk, sal nie sy buurman s'n vat nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-agter-sy-eie-goed-kyk-sal-nie-sy-buurman-s'n-vat-nie
Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee. -C.J. Langenhoven
vat-al-die-kwaad-wat-jy-in-jou-buurman-al-die-goed-wat-jy-in-jouself-maak-daar-'n-derde-mens-uit-hy-sal-naastenby-so-lyk-soos-elk-van-julle-twee