Moenie skryf om te preek nie. Jy weet nie of die man nie miskien self meer besorg is oor sy siel as jy oor joue en syne saam nie.


moenie-skryf-om-te-preek-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-self-meer-besorg-is-oor-sy-siel-as-jy-oor-joue-syne-saam-nie
c.j. langenhovenmoenieskryfomtepreekniejyweetnieofdiemanmiskienselfmeerbesorgisoorsysielasjyjouesynesaammoenie skryfskryf omom tete preekpreek niejy weetweet niedie manman nienie miskienmiskien selfself meermeer besorgbesorg isis oorsy sielsiel asas jyjy oorjoue enen synesyne saamsaam niemoenie skryf omskryf om teom te preekte preek niejy weet nienie of diedie man nieman nie miskiennie miskien selfmiskien self meerself meer besorgmeer besorg isbesorg is ooris oor syoor sy sielsy siel assiel as jyas jy oorjy oor joueoor joue enjoue en syneen syne saamsyne saam niemoenie skryf om teskryf om te preekom te preek nieweet nie of dienie of die mandie man nie miskienman nie miskien selfnie miskien self meermiskien self meer besorgself meer besorg ismeer besorg is oorbesorg is oor syis oor sy sieloor sy siel assy siel as jysiel as jy ooras jy oor jouejy oor joue enoor joue en synejoue en syne saamen syne saam niemoenie skryf om te preekskryf om te preek niejy weet nie of dieweet nie of die mannie of die man niedie man nie miskien selfman nie miskien self meernie miskien self meer besorgmiskien self meer besorg isself meer besorg is oormeer besorg is oor sybesorg is oor sy sielis oor sy siel asoor sy siel as jysy siel as jy oorsiel as jy oor joueas jy oor joue enjy oor joue en syneoor joue en syne saamjoue en syne saam nie

Moenie skryf om ongevraagde raad aan te bie nie. Jy weet nie of die man nie miskien te dom is om te weet dat jy slimmer is as hy nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-ongevraagde-raad-aan-te-bie-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-te-dom-is-om-te-weet-dat-jy-slimmer-is-as-hy-nie
Moenie versuim om jou brief nog 'n slag oor te lees nie. Miskien weet die man nie dat jy beter is as die foutjies wat jou ontglip het nie. -C.J. Langenhoven
moenie-versuim-om-jou-brief-nog-'n-slag-oor-te-lees-nie-miskien-weet-die-man-nie-dat-jy-beter-is-as-die-foutjies-wat-jou-ontglip-het-nie
Ek skryf nie oor mense nie, maar oor hul maniere, nie oor enkelinge nie, maar oor 'n groep. -Henry Fielding
ek-skryf-nie-oor-mense-nie-maar-oor-hul-maniere-nie-oor-enkelinge-nie-maar-oor-'n-groep
Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
Grappies oor dom blondines traak my nie, want ek weet ek is nie dom nie ... ek is ook nie blond nie. -Dolly Parton
grappies-oor-dom-blondines-traak-my-nie-want-ek-weet-ek-is-nie-dom-nie-ek-is-ook-nie-blond-nie
Elke artikel wat hy maak is 'n nuwe skoonheid waarvan hy die skepper is: dis syne en 'n ander kon dit nie so gemaak het nie, want sy siel het hy daarin uitgegiet. -C.J. Langenhoven
elke-artikel-wat-hy-maak-is-'n-nuwe-skoonheid-waarvan-hy-die-skepper-is-dis-syne-'n-ander-kon-dit-nie-so-gemaak-het-nie-want-sy-siel-het-hy-daarin