Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.


moenie-jou-vriend-vergeet-nie-dit-sal-hom-seermaak-maak-jou-vyand-daarmee-seer
c.j. langenhovenmoeniejouvriendvergeetnieditsalhomseermaakmaakvyanddaarmeeseermoenie joujou vriendvriend vergeetvergeet niedit salsal homhom seermaakmaak joujou vyanddaarmee seermoenie jou vriendjou vriend vergeetvriend vergeet niedit sal homsal hom seermaakmaak jou vyandjou vyand daarmeevyand daarmee seermoenie jou vriend vergeetjou vriend vergeet niedit sal hom seermaakmaak jou vyand daarmeejou vyand daarmee seermoenie jou vriend vergeet niemaak jou vyand daarmee seer

Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end
Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Ander loop julle naderhand albei nakend. -C.J. Langenhoven
trek-liewer-vir-jou-vriend-jou-broek-uit-as-om-vir-hom-vir-'n-baadjie-borg-te-staan-ander-loop-julle-naderhand-albei-nakend
Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel