Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie.


moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
c.j. langenhovenmoeniehuiloordiekwaadwatjouvyandaangedoenhetnieasjyhomniekanlaatniemoenielagookmoenie huilhuil oordie kwaadkwaad watwat joujou vyandjou aangedoenaangedoen hethet nieas jyjy homhom nienie kankan laatlaat huilhuil niemoenie homhom laatlaat laglag ookook niemoenie huil oorhuil oor dieoor die kwaaddie kwaad watkwaad wat jouwat jou vyandjou vyand jouvyand jou aangedoenjou aangedoen hetaangedoen het nieas jy homjy hom niehom nie kannie kan laatkan laat huillaat huil niemoenie hom laathom laat laglaat lag ooklag ook niemoenie huil oor diehuil oor die kwaadoor die kwaad watdie kwaad wat joukwaad wat jou vyandwat jou vyand joujou vyand jou aangedoenvyand jou aangedoen hetjou aangedoen het nieas jy hom niejy hom nie kanhom nie kan laatnie kan laat huilkan laat huil niemoenie hom laat laghom laat lag ooklaat lag ook niemoenie huil oor die kwaadhuil oor die kwaad watoor die kwaad wat joudie kwaad wat jou vyandkwaad wat jou vyand jouwat jou vyand jou aangedoenjou vyand jou aangedoen hetvyand jou aangedoen het nieas jy hom nie kanjy hom nie kan laathom nie kan laat huilnie kan laat huil niemoenie hom laat lag ookhom laat lag ook nie

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer. -C.J. Langenhoven
moenie-jou-vriend-vergeet-nie-dit-sal-hom-seermaak-maak-jou-vyand-daarmee-seer
Moenie versuim om jou brief nog 'n slag oor te lees nie. Miskien weet die man nie dat jy beter is as die foutjies wat jou ontglip het nie. -C.J. Langenhoven
moenie-versuim-om-jou-brief-nog-'n-slag-oor-te-lees-nie-miskien-weet-die-man-nie-dat-jy-beter-is-as-die-foutjies-wat-jou-ontglip-het-nie
Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie. -Woody Allen
nog-'n-goeie-ding-oor-armoede-is-dat-jou-kinders-jou-nie-op-70-wetlik-kranksinnig-sal-laat-verklaar-om-beheer-oor-jou-boedel-te-verkry-nie
Moenie 'n man help wat homself kan help nie. Jy maak hom hulpeloos vir die toekoms en jy vermors die hulp wat jy vir 'n werklik behoeftige moes gespaar het. -C.J. Langenhoven
moenie-'n-man-help-wat-homself-kan-help-nie-jy-maak-hom-hulpeloos-vir-die-toekoms-jy-vermors-die-hulp-wat-jy-vir-'n-werklik-behoeftige-moes-gespaar
Ek sê mos die skedel lagal huil en huil die gesig -Wilma Stockenstrom
ek-sê-mos-die-skedel-lagal-huil-huil-die-gesig