Militêre geregtigheid staan in verhouding met geregtigheid soos militêre musiek in verhouding is met musiek.


militêre-geregtigheid-staan-in-verhouding-met-geregtigheid-soos-militêre-musiek-in-verhouding-is-met-musiek
groucho marxmilitêregeregtigheidstaaninverhoudingmetsoosmilitêremusiekismusiekmilitêre geregtigheidgeregtigheid staanstaan inin verhoudingverhouding metmet geregtigheidgeregtigheid soossoos militêremilitêre musiekmusiek inin verhoudingverhouding isis metmet musiekmilitêre geregtigheid staangeregtigheid staan instaan in verhoudingin verhouding metverhouding met geregtigheidmet geregtigheid soosgeregtigheid soos militêresoos militêre musiekmilitêre musiek inmusiek in verhoudingin verhouding isverhouding is metis met musiekmilitêre geregtigheid staan ingeregtigheid staan in verhoudingstaan in verhouding metin verhouding met geregtigheidverhouding met geregtigheid soosmet geregtigheid soos militêregeregtigheid soos militêre musieksoos militêre musiek inmilitêre musiek in verhoudingmusiek in verhouding isin verhouding is metverhouding is met musiekmilitêre geregtigheid staan in verhoudinggeregtigheid staan in verhouding metstaan in verhouding met geregtigheidin verhouding met geregtigheid soosverhouding met geregtigheid soos militêremet geregtigheid soos militêre musiekgeregtigheid soos militêre musiek insoos militêre musiek in verhoudingmilitêre musiek in verhouding ismusiek in verhouding is metin verhouding is met musiek

Die lengte van 'n rolprent moet direk in verhouding staan met die uithouvermoë van die menslike blaas. -Alfred Hitchcock
die-lengte-van-'n-rolprent-moet-direk-in-verhouding-staan-met-die-uithouvermoë-van-die-menslike-blaas
Gaan die geregshof gewapend met geregtigheid. En met goeie getuie en 'n knap advokaat. -C.J. Langenhoven
gaan-die-geregshof-gewapend-met-geregtigheid-en-met-goeie-getuie-'n-knap-advokaat
Diplomasie sonder wapens is soos musiek sonder intrumente. -Frederik die Grote
diplomasie-sonder-wapens-is-soos-musiek-sonder-intrumente
In ons dae kan 'n ekonomiese stryd die oorwinnaar verryk; 'n militêre stryd ruïneer hom vir 'n lang tyd. -Gustav le Bon
in-ons-dae-kan-'n-ekonomiese-stryd-die-oorwinnaar-verryk-'n-militêre-stryd-ruïneer-hom-vir-'n-lang-tyd