Met 'n man wat met homself tevrede is, is niemand anders tevrede nie.


met-'n-man-wat-met-homself-tevrede-is-is-niemand-anders-tevrede-nie
c.j. langenhovenmet'nmanwatmethomselftevredeisisniemandandersniemet 'nn manman watwat metmet homselfhomself tevredetevrede isis niemandanders tevredetevrede niemet 'n mann man watman wat metwat met homselfmet homself tevredehomself tevrede isis niemand andersniemand anders tevredeanders tevrede niemet 'n man watn man wat metman wat met homselfwat met homself tevredemet homself tevrede isis niemand anders tevredeniemand anders tevrede niemet 'n man wat metn man wat met homselfman wat met homself tevredewat met homself tevrede isis niemand anders tevrede nie

Hoe meer tevrede 'n man met my is, hoe meer tevrede is ek met hom. En hoe gouer is ons al twee ontevrede. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-tevrede-'n-man-met-my-is-hoe-meer-tevrede-is-ek-met-hom-en-hoe-gouer-is-ons-al-twee-ontevrede
As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou
Wie is ryk? Hy wat tevrede is. Wie is dit? Niemand. -Benjamin Franklin
wie-is-ryk-hy-wat-tevrede-is-wie-is-dit-niemand
Niemand is 'n goeie regter in 'n saak wat homself raak nie. -Spreekwoorde
niemand-is-'n-goeie-regter-in-'n-saak-wat-homself-raak-nie
elke mens verwerf sy dooddie dood wat alleen joune is en niemand anders s'n nie -George Seferis
elke-mens-verwerf-sy-dooddie-dood-wat-alleen-joune-is-niemand-anders-s'n-nie
Die geheim van om 'n besigheid te bedryf, is om iets te weet wat niemand anders weet nie. -Aristotle Onassis
die-geheim-van-om-'n-besigheid-te-bedryf-is-om-iets-te-weet-wat-niemand-anders-weet-nie