Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.


meer-moeite-as-wat-die-vlytige-het-vir-sy-loon-het-die-luiaard-verniet
c.j. langenhovenmeermoeiteaswatdievlytigehetvirsyloonluiaardvernietmeer moeitemoeite asas watwat diedie vlytigevlytige hethet virvir sysy loonhet diedie luiaardluiaard vernietmeer moeite asmoeite as watas wat diewat die vlytigedie vlytige hetvlytige het virhet vir syvir sy loonhet die luiaarddie luiaard vernietmeer moeite as watmoeite as wat dieas wat die vlytigewat die vlytige hetdie vlytige het virvlytige het vir syhet vir sy loonhet die luiaard vernietmeer moeite as wat diemoeite as wat die vlytigeas wat die vlytige hetwat die vlytige het virdie vlytige het vir syvlytige het vir sy loon

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander. -C.J. Langenhoven
op-die-end-werk-die-vlytige-man-vir-homself-die-luiaard-vir-'n-ander
Salomo het by 'n luiaard se akker verbygeloop. Had hy bietjie vertoef dan kon hy gebie het op die vendusie. -C.J. Langenhoven
salomo-het-by-'n-luiaard-se-akker-verbygeloop-had-hy-bietjie-vertoef-dan-kon-hy-gebie-het-op-die-vendusie
Dit lyk altyd vir my gevaarlik wanneer skrywers meer vir hulle mede-skrywers te sê het as vir hulle lesers. -P.G. du Plessis
dit-lyk-altyd-vir-my-gevaarlik-wanneer-skrywers-meer-vir-hulle-mede-skrywers-te-sê-het-as-vir-hulle-lesers
Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen die wat die misverstand jou sou gekos het. -C.J. Langenhoven
besorg-jou-eie-boodskap-reken-die-moeite-teen-die-wat-die-misverstand-jou-sou-gekos-het