Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.


meer-moeite-as-wat-die-vlytige-het-vir-sy-loon-het-die-luiaard-verniet
c.j. langenhovenmeermoeiteaswatdievlytigehetvirsyloonluiaardvernietmeer moeitemoeite asas watwat diedie vlytigevlytige hethet virvir sysy loonhet diedie luiaardluiaard vernietmeer moeite asmoeite as watas wat diewat die vlytigedie vlytige hetvlytige het virhet vir syvir sy loonhet die luiaarddie luiaard vernietmeer moeite as watmoeite as wat dieas wat die vlytigewat die vlytige hetdie vlytige het virvlytige het vir syhet vir sy loonhet die luiaard vernietmeer moeite as wat diemoeite as wat die vlytigeas wat die vlytige hetwat die vlytige het virdie vlytige het vir syvlytige het vir sy loon

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.As digter skryf ek 'n taal wat, gesien in die lig van wat alles aangespreek moet word, nie meer saak maak nie, binne 'n letterkunde waarvan die dak afgewaai het. Dit pla nie...Die wind is baie beter as die verstikkende noutes van die literêre politiek se gange. As joernalis kon ek uiteindelik net 'n oor vind in Engels, en die Afrikaanse deel van die nuwe, verfoeide SAUK. Buite die ghetto wat Afrikaans vir baie is, het jy met blydskap gespreksgenote gekry waarvan baie Afrikaans praat, waar ander weer 'n ma of Afrikaanse oupa het. As Suid-Afrikaner het ek vir die eerste keer vry gevoel om nou 'n eerbare bedeling vir myself en my gesin te begin.Salomo het by 'n luiaard se akker verbygeloop. Had hy bietjie vertoef dan kon hy gebie het op die vendusie.Dit lyk altyd vir my gevaarlik wanneer skrywers meer vir hulle mede-skrywers te sê het as vir hulle lesers.Toe  ek onlangs saam met 'n vriend voor die katedraal van Amiens staan, vra hy vir my hoekom ons deesdae nie meer so iets kan bou nie. Ek sê toe vir hom: die bouers van daardie dae had oortuigings; ons het net opinies en dit vra meer as 'n opinie om 'n Gotiese katedraal te bou.Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen die wat die misverstand jou sou gekos het.