Medelye sal meer sondes uitwis as verdoeming.


medelye-sal-meer-sondes-uitwis-as-verdoeming
henry ward beechermedelyesalmeersondesuitwisasverdoemingmedelye salsal meermeer sondessondes uitwisuitwis asas verdoemingmedelye sal meersal meer sondesmeer sondes uitwissondes uitwis asuitwis as verdoemingmedelye sal meer sondessal meer sondes uitwismeer sondes uitwis assondes uitwis as verdoemingmedelye sal meer sondes uitwissal meer sondes uitwis asmeer sondes uitwis as verdoeming

Die bestemming van die tragedie is om ons vatbaarheid vir medelye te vergroot.Die een Verskriklike wat ons moet vrees, is die stilte wat oor die wêreld sal neersak wanneer daar nie meer binne die volke gepraat sal word nie, gestry, geredeneer nie; en die volke self teenoor mekaar nors en stil en sonder gesprek soos groot roofdiere sal lê.Na vyftig jaar se geveg en stryd teen die Boer, sal daar geen Boer meer in Suid-Afrika wees wat Afrikaans (the Taal), behalwe as 'n kuriositeit, praat nie; net die groot Engelssprekende Suid-Afrikaner sal oorbly.'n Vrou wat skryf, pleeg twee sondes: sy vermeerder die aantal boeke en sy verminder die aantal vrouens.Hoe meer waarheid daarby is, des te gevaarliker is 'n leuen. Die oneerlike melkboer sal niemand bedrieg as hy die bottels vol skoon water maak nie.daar is meer poësie in die sneeuvlokkieas in die letterkunde en baie meer poësiein die miskruier in die toktokkiein die meteorologie en entomologiein die moremis en in die bergpiekdie horison wat in die hemel wegraakin die rooswolk is daar baie meer liriekdie aarde is deur 'n digter gemaak