Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.


maak-jou-vriendelikheid-goedkoop-hou-jou-vriendskap-duur
c.j. langenhovenmaakjouvriendelikheidgoedkoophouvriendskapduurmaak joujou vriendelikheidvriendelikheid goedkoopgoedkoop enen houhou joujou vriendskapvriendskap duurmaak jou vriendelikheidjou vriendelikheid goedkoopvriendelikheid goedkoop engoedkoop en houen hou jouhou jou vriendskapjou vriendskap duurmaak jou vriendelikheid goedkoopjou vriendelikheid goedkoop envriendelikheid goedkoop en hougoedkoop en hou jouen hou jou vriendskaphou jou vriendskap duurmaak jou vriendelikheid goedkoop enjou vriendelikheid goedkoop en houvriendelikheid goedkoop en hou jougoedkoop en hou jou vriendskapen hou jou vriendskap duur

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie. -C.J. Langenhoven
die-vriendskap-wat-jy-moet-koop-is-'n-duur-artikel-jy-sal-nie-weer-jou-prys-kry-as-jy-dit-van-die-hand-wil-sit-nie
Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer. -C.J. Langenhoven
moenie-jou-vriend-vergeet-nie-dit-sal-hom-seermaak-maak-jou-vyand-daarmee-seer
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Skat jou bekwaamheid te min om mee te spog en jou karakter te hoog om mee te speel. Op die manier sal jy jou selfrespek bewaar en die respek van jou ewemens verseker. -C.J. Langenhoven
skat-jou-bekwaamheid-te-min-om-mee-te-spog-jou-karakter-te-hoog-om-mee-te-speel-op-die-manier-sal-jy-jou-selfrespek-bewaar-die-respek-van-jou