Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen.


laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen
artemus wardlaatonsalmalgelukkigweesbinnevermolewealmoetookdiegeldleenomdittekandoenlaat onsons almalalmal gelukkiggelukkig weeswees enen binnebinne onsons vermoëvermoë leweal moetmoet onsons ookook diedie geldgeld leenleen omom ditdit tete kankan doenlaat ons almalons almal gelukkigalmal gelukkig weesgelukkig wees enwees en binneen binne onsbinne ons vermoëons vermoë leweal moet onsmoet ons ookons ook dieook die gelddie geld leengeld leen omleen om ditom dit tedit te kante kan doenlaat ons almal gelukkigons almal gelukkig weesalmal gelukkig wees engelukkig wees en binnewees en binne onsen binne ons vermoëbinne ons vermoë leweal moet ons ookmoet ons ook dieons ook die geldook die geld leendie geld leen omgeld leen om ditleen om dit teom dit te kandit te kan doenlaat ons almal gelukkig weesons almal gelukkig wees enalmal gelukkig wees en binnegelukkig wees en binne onswees en binne ons vermoëen binne ons vermoë leweal moet ons ook diemoet ons ook die geldons ook die geld leenook die geld leen omdie geld leen om ditgeld leen om dit teleen om dit te kanom dit te kan doen

As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier
Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat