Laat geregtigheid geskied al van die hemel.(Fiat justitia ruat coelum)


laat-geregtigheid-geskied-al-van-die-hemelfiat-justitia-ruat-coelum
lucius calpurnius piso caesoninuslaatgeregtigheidgeskiedalvandiehemelfiatjustitiaruatcoelumlaat geregtigheidgeregtigheid geskiedgeskied alal vanvan diejustitia ruatruat coelum)laat geregtigheid geskiedgeregtigheid geskied algeskied al vanal van diejustitia ruat coelum)laat geregtigheid geskied algeregtigheid geskied al vangeskied al van dielaat geregtigheid geskied al vangeregtigheid geskied al van die

Ons Vader wat in die Hemel is,Laat u Naam geheilig word;Laat u koninkryk kom;Laat u wil ook op die aarde geskiet,Net soos in die hemel.Gee ons vandagOns daaglikse brood;En vergeef ons ons oortredingeSoos ons ook dié vergeweWat teen ons oortree;En laat ons nie in versoeking kom nieMaar verlos ons van die Bose.Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe.Baie mense dink dat noudat uhuru bereik is, noudat ek die son van vryheid sien skyn, rykdom sal reën soos manna van die hemel. Ek sê vir julle daar sal niks van die hemel kom nie. Ons moet almal hard werk met ons hande, om ons te red van armoede, onkunde en siekte.Vrede is belangriker as alle geregtigheid; en vrede is nie gemaak ter willle van geregtigheid nie, maar geregtigheid ter wille van vrede.Afrikaans word aangekla as vasgekeerde boelietaal; laat ons nou skryf om Afrikaans alles te laat uitsê, oopsing, volledig van terroris tot vryheidsvegter.Geregtigheid weerhou, is ontneemde geregtigheid.