Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie...


kyk-na-die-wilde-voëls-hulle-saai-nie-hulle-oes-nie-hulle-maak-nie-in-skure-bymekaar-nie
die bybelkyknadiewildevolshullesaainieoesmaakinskurebymekaarniekyk nana diedie wildewilde voëlshulle saaisaai nienie enen hullehulle oesoes nienie enen hullehulle maakmaak nienie inin skureskure bymekaarbymekaar niekyk na diena die wildedie wilde voëlshulle saai niesaai nie ennie en hulleen hulle oeshulle oes nieoes nie ennie en hulleen hulle maakhulle maak niemaak nie innie in skurein skure bymekaarskure bymekaar niekyk na die wildena die wilde voëlshulle saai nie ensaai nie en hullenie en hulle oesen hulle oes niehulle oes nie enoes nie en hullenie en hulle maaken hulle maak niehulle maak nie inmaak nie in skurenie in skure bymekaarin skure bymekaar niekyk na die wilde voëlshulle saai nie en hullesaai nie en hulle oesnie en hulle oes nieen hulle oes nie enhulle oes nie en hulleoes nie en hulle maaknie en hulle maak nieen hulle maak nie inhulle maak nie in skuremaak nie in skure bymekaarnie in skure bymekaar nie

Daardie mense my vriende? Hulle is nie my vriende nie! Hulle is my gereedskap en as ek met hulle klaar is, gooi ek hulle weg! -Cecil John Rhodes
daardie-mense-my-vriende-hulle-is-nie-my-vriende-nie-hulle-is-my-gereedskap-as-ek-met-hulle-klaar-is-gooi-ek-hulle-weg
Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle