Kuns om die kuns, letterkunde bloot ter wille van die letterkunde, kan floreer soos 'n wasblom in 'n glaskas.


kuns-om-die-kuns-letterkunde-bloot-ter-wille-van-die-letterkunde-kan-floreer-soos-'n-wasblom-in-'n-glaskas
chris barnardkunsomdiekunsletterkundeblootterwillevanletterkundekanfloreersoos'nwasblominglaskaskuns omom diedie kunsletterkunde blootbloot terter willewille vanvan diedie letterkundekan floreerfloreer soossoos 'nn wasblomwasblom inin 'nn glaskaskuns om dieom die kunsletterkunde bloot terbloot ter willeter wille vanwille van dievan die letterkundekan floreer soosfloreer soos 'nsoos 'n wasblomn wasblom inwasblom in 'nin 'n glaskaskuns om die kunsletterkunde bloot ter willebloot ter wille vanter wille van diewille van die letterkundekan floreer soos 'nfloreer soos 'n wasblomsoos 'n wasblom inn wasblom in 'nwasblom in 'n glaskasletterkunde bloot ter wille vanbloot ter wille van dieter wille van die letterkundekan floreer soos 'n wasblomfloreer soos 'n wasblom insoos 'n wasblom in 'nn wasblom in 'n glaskas

Om toneel te speel is bloot die kuns om 'n groot groep mense te keer om te hoes. -Ralph Richardson
om-toneel-te-speel-is-bloot-die-kuns-om-'n-groot-groep-mense-te-keer-om-te-hoes
Vrede is belangriker as alle geregtigheid; en vrede is nie gemaak ter willle van geregtigheid nie, maar geregtigheid ter wille van vrede. -Martin Luther
vrede-is-belangriker-as-alle-geregtigheid-vrede-is-nie-gemaak-ter-willle-van-geregtigheid-nie-maar-geregtigheid-ter-wille-van-vrede
'n Ambassadeur is 'n eerlike man wat na die buiteland gestuur word om te lieg ter wille van sy land. -Henry Wotton
'n-ambassadeur-is-'n-eerlike-man-wat-na-die-buiteland-gestuur-word-om-te-lieg-ter-wille-van-sy-land
Die kuns om bymekaar te maak weer armoede af, soos medisyne siekte afweer. -Plato
die-kuns-om-bymekaar-te-maak-weer-armoede-af-soos-medisyne-siekte-afweer
Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-kuns-by-sukkel-geen-sukkel-by-kuns-nie