Koop jou wingerdstokkies van jou buurman. Jy het nie die vreemde wingerd se druiwe geproe nie.


koop-jou-wingerdstokkies-van-jou-buurman-jy-het-nie-die-vreemde-wingerd-se-druiwe-geproe-nie
c.j. langenhovenkoopjouwingerdstokkiesvanbuurmanjyhetniedievreemdewingerdsedruiwegeproeniekoop joujou wingerdstokkieswingerdstokkies vanvan joujou buurmanjy hethet nienie diedie vreemdevreemde wingerdwingerd sese druiwedruiwe geproegeproe niekoop jou wingerdstokkiesjou wingerdstokkies vanwingerdstokkies van jouvan jou buurmanjy het niehet nie dienie die vreemdedie vreemde wingerdvreemde wingerd sewingerd se druiwese druiwe geproedruiwe geproe niekoop jou wingerdstokkies vanjou wingerdstokkies van jouwingerdstokkies van jou buurmanjy het nie diehet nie die vreemdenie die vreemde wingerddie vreemde wingerd sevreemde wingerd se druiwewingerd se druiwe geproese druiwe geproe niekoop jou wingerdstokkies van joujou wingerdstokkies van jou buurmanjy het nie die vreemdehet nie die vreemde wingerdnie die vreemde wingerd sedie vreemde wingerd se druiwevreemde wingerd se druiwe geproewingerd se druiwe geproe nie

Draai jou verkyker om om jou buurman se foute waar te neem, en hy sal van die ander kant af daardeur kyk en jou deugde vergroot sien. -C.J. Langenhoven
draai-jou-verkyker-om-om-jou-buurman-se-foute-waar-te-neem-hy-sal-van-die-ander-kant-af-daardeur-kyk-jou-deugde-vergroot
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Dis makliker om die gemeente lief te hê as jou buurman, en die hele menslike geslag as jou vrou se familie. -C.J. Langenhoven
dis-makliker-om-die-gemeente-lief-te-hê-as-jou-buurman-die-hele-menslike-geslag-as-jou-vrou-se-familie
Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie. -C.J. Langenhoven
die-vriendskap-wat-jy-moet-koop-is-'n-duur-artikel-jy-sal-nie-weer-jou-prys-kry-as-jy-dit-van-die-hand-wil-sit-nie
Ons loop met vreemde voete; ons sien met vreemde oë; deur 'n vreemde geheue herken en groet ons mense; ons leef van vreemde arbeid. -Pliny the Elder
ons-loop-met-vreemde-voete-ons-met-vreemde-oë-deur-'n-vreemde-geheue-herken-groet-ons-mense-ons-leef-van-vreemde-arbeid