klein verlede, verwaai en verspot, vergete en toetentalbeteuterd in die gang van 'n vasteland wat geduldigsy grondwater aanvul met bloed en met bloed bemes...


klein-verlede-verwaai-verspot-vergete-toetentalbeteuterd-in-die-gang-van-'n-vasteland-wat-geduldigsy-grondwater-aanvul-met-bloed-met-bloed-bemes
wilma stockenstromkleinverledeverwaaiverspotvergetetoetentalbeteuterdindiegangvan'nvastelandwatgeduldigsygrondwateraanvulmetbloedbemesklein verledeverwaai enen verspotvergete enen toetentalbeteuterdtoetentalbeteuterd inin diedie ganggang vanvan 'nn vastelandwat geduldigsygeduldigsy grondwatergrondwater aanvulaanvul metmet bloedbloed enen metmet bloedbloed bemesverwaai en verspotvergete en toetentalbeteuterden toetentalbeteuterd intoetentalbeteuterd in diein die gangdie gang vangang van 'nvan 'n vastelandn vasteland watvasteland wat geduldigsywat geduldigsy grondwatergeduldigsy grondwater aanvulgrondwater aanvul metaanvul met bloedmet bloed enbloed en meten met bloedmet bloed bemes

Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart. -Jan F.E. Celliers
daar-trek-'n-koeël-met-spoed-met-spoedhy's-nat-van-afrikaner-bloed-smart-die-boodskap-wat-hy-voerhy-kom-uit-afrikaner-roerhy-kom-uit-afrikaner-hart
Die boompie wat vandag geplant en met my bloed benat word, sal groei en groot word, en heerlike vrugte vir ons volk dra. -Jopie Fourie
die-boompie-wat-vandag-geplant-met-my-bloed-benat-word-sal-groei-groot-word-heerlike-vrugte-vir-ons-volk-dra
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons
Ek is 'n beertjie met 'n klein verstandjie en lang woorde maak my moeg. -A.A. Milne
ek-is-'n-beertjie-met-'n-klein-verstandjie-lang-woorde-maak-my-moeg