kleef aan jou beddie hemel is holen koud en ver versetjou teen die dood wurmpropvol


kleef-aan-jou-beddie-hemel-is-holen-koud-ver-versetjou-teen-die-dood-wurmpropvol
t.t. cloetekleefaanjoubeddiehemelisholenkoudverversetjouteendiedoodwurmpropvolkleef aanaan joujou beddiebeddie hemelhemel isis holenholen koudkoud enen verver versetjouversetjou teenteen diedie dooddood wurmpropvolkleef aan jouaan jou beddiejou beddie hemelbeddie hemel ishemel is holenis holen koudholen koud enkoud en veren ver versetjouver versetjou teenversetjou teen dieteen die dooddie dood wurmpropvolkleef aan jou beddieaan jou beddie hemeljou beddie hemel isbeddie hemel is holenhemel is holen koudis holen koud enholen koud en verkoud en ver versetjouen ver versetjou teenver versetjou teen dieversetjou teen die doodteen die dood wurmpropvolkleef aan jou beddie hemelaan jou beddie hemel isjou beddie hemel is holenbeddie hemel is holen koudhemel is holen koud enis holen koud en verholen koud en ver versetjoukoud en ver versetjou teenen ver versetjou teen diever versetjou teen die doodversetjou teen die dood wurmpropvol

Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe. -C.J. Langenhoven
verbeel-jou-'n-wêreld-sonder-skaterlag-sonder-eens-'n-glimlag-'n-hemel-op-aarde-sal-die-fariseër-sê-uit-so-'n-hemel-sou-ek-wegloop-hel-toe
Die Walliesers en die Afrikaners het baie gemeen - albei leef te na aan die Engelse en te ver van God. -Paul Moorcraft
die-walliesers-die-afrikaners-het-baie-gemeen-albei-leef-te-na-aan-die-engelse-te-ver-van-god
die-dood-is-vernietigdie-oorwinning-is-behaaldood-waar-is-jou-oorwinningdood-waar-is-jou-angel
Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen die wat die misverstand jou sou gekos het. -C.J. Langenhoven
besorg-jou-eie-boodskap-reken-die-moeite-teen-die-wat-die-misverstand-jou-sou-gekos-het
Leen jou ore uit aan iedereen wat 'n tong het, maar moenie jou tong uitleen aan iedereen wat ore het nie. -C.J. Langenhoven
leen-jou-ore-uit-aan-iedereen-wat-'n-tong-het-maar-moenie-jou-tong-uitleen-aan-iedereen-wat-ore-het-nie