Kla oor die kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.


kla-oor-die-kooi-as-dit-'n-ander-is-wat-dit-vir-jou-opgemaak-het
c.j. langenhovenklaoordiekooiasdit'nanderiswatvirjouopgemaakhetkla oordie kooikooi asas ditdit 'nander isis watwat ditdit virvir joujou opgemaakopgemaak hetkla oor dieoor die kooidie kooi askooi as ditas dit 'ndit 'n andern ander isander is watis wat ditwat dit virdit vir jouvir jou opgemaakjou opgemaak hetkla oor die kooioor die kooi asdie kooi as ditkooi as dit 'nas dit 'n anderdit 'n ander isn ander is watander is wat ditis wat dit virwat dit vir joudit vir jou opgemaakvir jou opgemaak hetkla oor die kooi asoor die kooi as ditdie kooi as dit 'nkooi as dit 'n anderas dit 'n ander isdit 'n ander is watn ander is wat ditander is wat dit viris wat dit vir jouwat dit vir jou opgemaakdit vir jou opgemaak het

Die mense het altyd een of ander kampvegter wat hulle oor hulself stel en tot grootheid troetel...Dít en geen ander rede is die wortel waaruit 'n tiran ontwikkel; aanvanklik is hy 'n beskermer. -Plato
die-mense-het-altyd-een-of-ander-kampvegter-wat-hulle-oor-hulself-stel-tot-grootheid-troeteldít-geen-ander-rede-is-die-wortel-waaruit-'n-tiran
Dit is dikwels makliker om briesend te word oor 'n onreg wat aan die ander kant van die wêreld gebeur het as oor verdrukking en diskriminasie 'n halwe blok van die huis. -Carl T. Rowan
dit-is-dikwels-makliker-om-briesend-te-word-oor-'n-onreg-wat-aan-die-ander-kant-van-die-wêreld-gebeur-het-as-oor-verdrukking-diskriminasie-'n-halwe
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is
Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Ander loop julle naderhand albei nakend. -C.J. Langenhoven
trek-liewer-vir-jou-vriend-jou-broek-uit-as-om-vir-hom-vir-'n-baadjie-borg-te-staan-ander-loop-julle-naderhand-albei-nakend