Kapitalisme sonder bankrotskap is soos die Christendom sonder die hel.


kapitalisme-sonder-bankrotskap-is-soos-die-christendom-sonder-die-hel
frank bormankapitalismesonderbankrotskapissoosdiechristendomhelkapitalisme sondersonder bankrotskapbankrotskap isis soossoos diedie christendomchristendom sondersonder diedie helkapitalisme sonder bankrotskapsonder bankrotskap isbankrotskap is soosis soos diesoos die christendomdie christendom sonderchristendom sonder diesonder die helkapitalisme sonder bankrotskap issonder bankrotskap is soosbankrotskap is soos dieis soos die christendomsoos die christendom sonderdie christendom sonder diechristendom sonder die helkapitalisme sonder bankrotskap is soossonder bankrotskap is soos diebankrotskap is soos die christendomis soos die christendom sondersoos die christendom sonder diedie christendom sonder die hel

Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe. -C.J. Langenhoven
verbeel-jou-'n-wêreld-sonder-skaterlag-sonder-eens-'n-glimlag-'n-hemel-op-aarde-sal-die-fariseër-sê-uit-so-'n-hemel-sou-ek-wegloop-hel-toe
Berou sonder verbetering is soos om voortdurend te pomp sonder om die lek te stop. -R. Dilkwyn
berou-sonder-verbetering-is-soos-om-voortdurend-te-pomp-sonder-om-die-lek-te-stop
Diplomasie sonder wapens is soos musiek sonder intrumente. -Frederik die Grote
diplomasie-sonder-wapens-is-soos-musiek-sonder-intrumente
Geen ekonomiese beleid is moontlik sonder 'n swaard, geen industrialisasie sonder mag. -Adolf Hitler
geen-ekonomiese-beleid-is-moontlik-sonder-'n-swaard-geen-industrialisasie-sonder-mag
Om nie na die teater te gaan nie, is soos om 'n toilet te bou sonder 'n spieël. -Arthur Schopenhauer
om-nie-na-die-teater-te-gaan-nie-is-soos-om-'n-toilet-te-bou-sonder-'n-spieël