Kan jy 'n krokodilmet 'n hoek vangof hom 'n tou in die bek sit?


kan-jy-'n-krokodilmet-'n-hoek-vangof-hom-'n-tou-in-die-bek-sit
die bybelkanjy'nkrokodilmethoekvangofhomtouindiebeksitkan jyjy 'nn krokodilmetkrokodilmet 'nn hoekhoek vangofvangof homhom 'nn toutou inin diedie bekbek sitkan jy 'njy 'n krokodilmetn krokodilmet 'nkrokodilmet 'n hoekn hoek vangofhoek vangof homvangof hom 'nhom 'n toun tou intou in diein die bekdie bek sitkan jy 'n krokodilmetjy 'n krokodilmet 'nn krokodilmet 'n hoekkrokodilmet 'n hoek vangofn hoek vangof homhoek vangof hom 'nvangof hom 'n touhom 'n tou inn tou in dietou in die bekin die bek sitkan jy 'n krokodilmet 'njy 'n krokodilmet 'n hoekn krokodilmet 'n hoek vangofkrokodilmet 'n hoek vangof homn hoek vangof hom 'nhoek vangof hom 'n touvangof hom 'n tou inhom 'n tou in dien tou in die bektou in die bek sit

Op die tafel lê die skamel beursievan 'n hardwerkende vrouen op hom sit 'n mot.Ek weet nie wat hy van ekonomieaf weet nie maar ek dinkdie wete wat hom gestuur hetom verskoning daarvoor te vra is God. -Sheila Cussons
op-die-tafel-lê-die-skamel-beursievan-'n-hardwerkende-vrouen-op-hom-sit-'n-ek-weet-nie-wat-hy-van-ekonomieaf-weet-nie-maar-ek-dinkdie-wete-wat-hom
Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
...die redelike demokrasie is 'n hoë en edel maar 'n gevaarlike leefwyse; dit is geen rusbed waarop 'n volk hom kan uitstrek nie. -N.P. van Wyk Louw
die-redelike-demokrasie-is-'n-hoë-edel-maar-'n-gevaarlike-leefwyse-dit-is-geen-rusbed-waarop-'n-volk-hom-kan-uitstrek-nie