Kan de eene Afrkaner neutraal blijven wanneer de andere voor Afrika sterft?


kan-de-eene-afrkaner-neutraal-blijven-wanneer-de-andere-voor-afrika-sterft
m.t. steynkandeeeneafrkanerneutraalblijvenwanneeranderevoorafrikasterftkan dede eeneeene afrkanerafrkaner neutraalneutraal blijvenblijven wanneerwanneer deandere voorafrika sterftkan de eenede eene afrkanereene afrkaner neutraalafrkaner neutraal blijvenneutraal blijven wanneerblijven wanneer dewanneer de anderede andere voorandere voor afrikavoor afrika sterftkan de eene afrkanerde eene afrkaner neutraaleene afrkaner neutraal blijvenafrkaner neutraal blijven wanneerneutraal blijven wanneer deblijven wanneer de anderewanneer de andere voorde andere voor afrikaandere voor afrika sterftkan de eene afrkaner neutraalde eene afrkaner neutraal blijveneene afrkaner neutraal blijven wanneerafrkaner neutraal blijven wanneer deneutraal blijven wanneer de andereblijven wanneer de andere voorwanneer de andere voor afrikade andere voor afrika sterft

Kritiek kan nooit 'n held skade aandoen nie. Hy het eeue voor waarin sy waarde bepaal kan word, sy eer herstel kan word. -N.P. van Wyk Louw
kritiek-kan-nooit-'n-held-skade-aandoen-nie-hy-het-eeue-voor-waarin-sy-waarde-bepaal-kan-word-sy-eer-herstel-kan-word
'n Skrywer leef in eerbied vir woorde omdat hulle wreed of goed kan wees, en hulle kan hul betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel geure en reuke op soos botter in 'n yskas. -John Steinbeck
'n-skrywer-leef-in-eerbied-vir-woorde-omdat-hulle-wreed-of-goed-kan-wees-hulle-kan-hul-betekenisse-reg-voor-jou-oë-verander-hulle-tel-geure-reuke
Jy kan jouself verstrengel deur voor jouself te kniel. Try maar, en kyk in watter knoop jy beland. -Marthinus Versfeld
jy-kan-jouself-verstrengel-deur-voor-jouself-te-kniel-try-maar-kyk-in-watter-knoop-jy-beland