Jy wil as gevoelige mens wat die lewe liefhet, getuig van daardie lewe, van sy goed en sy kwaad, want dié is een.


jy-wil-as-gevoelige-mens-wat-die-lewe-liefhet-getuig-van-daardie-lewe-van-sy-goed-sy-kwaad-want-dié-is-een
uys krigejywilasgevoeligemenswatdieleweliefhetgetuigvandaardielewesygoedkwaadwantdiéiseenjy wilwil asas gevoeligegevoelige mensmens watwat diedie lewelewe liefhetgetuig vanvan daardiedaardie lewevan sysy goedgoed enen sysy kwaadwant diédié isis eenjy wil aswil as gevoeligeas gevoelige mensgevoelige mens watmens wat diewat die lewedie lewe liefhetgetuig van daardievan daardie lewevan sy goedsy goed engoed en syen sy kwaadwant dié isdié is eenjy wil as gevoeligewil as gevoelige mensas gevoelige mens watgevoelige mens wat diemens wat die lewewat die lewe liefhetgetuig van daardie lewevan sy goed ensy goed en sygoed en sy kwaadwant dié is eenjy wil as gevoelige menswil as gevoelige mens watas gevoelige mens wat diegevoelige mens wat die lewemens wat die lewe liefhetvan sy goed en sysy goed en sy kwaad

Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee. -C.J. Langenhoven
vat-al-die-kwaad-wat-jy-in-jou-buurman-al-die-goed-wat-jy-in-jouself-maak-daar-'n-derde-mens-uit-hy-sal-naastenby-so-lyk-soos-elk-van-julle-twee
Die dood moet nie as 'n kwaad geag word as dit die einde van 'n goeie lewe is nie. -Saint Augustine
die-dood-moet-nie-as-'n-kwaad-geag-word-as-dit-die-einde-van-'n-goeie-lewe-is-nie
As jy regtig wil seermaak, soek iemand wat jou liefhet. -C.J. Langenhoven
as-jy-regtig-wil-seermaak-soek-iemand-wat-jou-liefhet
Werk is die onvermydelike voorwaarde van die mens se lewe, die ware bron van menslike welsyn. -Leo Tolstoy
werk-is-die-onvermydelike-voorwaarde-van-die-mens-se-lewe-die-ware-bron-van-menslike-welsyn