Jy kan jouself verstrengel deur voor jouself te kniel. Try maar, en kyk in watter knoop jy beland.


jy-kan-jouself-verstrengel-deur-voor-jouself-te-kniel-try-maar-kyk-in-watter-knoop-jy-beland
marthinus versfeldjykanjouselfverstrengeldeurvoorteknieltrymaarkykinwatterknoopjybelandjy kankan jouselfjouself verstrengelverstrengel deurdeur voorjouself tete knieltry maaren kykkyk inin watterwatter knoopknoop jyjy belandjy kan jouselfkan jouself verstrengeljouself verstrengel deurverstrengel deur voordeur voor jouselfvoor jouself tejouself te knielen kyk inkyk in watterin watter knoopwatter knoop jyknoop jy belandjy kan jouself verstrengelkan jouself verstrengel deurjouself verstrengel deur voorverstrengel deur voor jouselfdeur voor jouself tevoor jouself te knielen kyk in watterkyk in watter knoopin watter knoop jywatter knoop jy belandjy kan jouself verstrengel deurkan jouself verstrengel deur voorjouself verstrengel deur voor jouselfverstrengel deur voor jouself tedeur voor jouself te knielen kyk in watter knoopkyk in watter knoop jyin watter knoop jy beland

As jy vir ander bid, word aan jouself voorsien. -Spreekwoorde
as-jy-vir-ander-bid-word-aan-jouself-voorsien
Die dood is 'n swart kameel wat voor elke ou se hek kniel. -Abd-El-Kader
die-dood-is-'n-swart-kameel-wat-voor-elke-se-hek-kniel
?Die dood is 'n swart kameel wat voor elke ou se hek kniel. -Abd-El-Kader
die-dood-is-'n-swart-kameel-wat-voor-elke-se-hek-kniel
Stuur jou buurman se vee skut toe en vind die skutgeld te min om vir jouself nog 'n veewagter te huur. -C.J. Langenhoven
stuur-jou-buurman-se-vee-skut-toe-vind-die-skutgeld-te-min-om-vir-jouself-nog-'n-veewagter-te-huur
Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sê nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
nooit-word-aan-berou-plek-gegee-sonder-om-dadelik-aan-jouself-te-sê-nie-dit-was-een-tweede-domheid-gevoeg-by-die-eerste
Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee. -C.J. Langenhoven
vat-al-die-kwaad-wat-jy-in-jou-buurman-al-die-goed-wat-jy-in-jouself-maak-daar-'n-derde-mens-uit-hy-sal-naastenby-so-lyk-soos-elk-van-julle-twee