Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind.


julle-vyand-die-duiwel-loop-rond-soos-'n-brullende-leeu-op-soek-na-iemand-om-te-verslind
die bybeljullevyanddieduiwellooprondsoos'nbrullendeleeuopsoeknaiemandomteverslindjulle vyanddie duiwelloop rondrond soossoos 'nn brullendebrullende leeuop soeksoek nana iemandom tete verslindloop rond soosrond soos 'nsoos 'n brullenden brullende leeuop soek nasoek na iemandna iemand omiemand om teom te verslindloop rond soos 'nrond soos 'n brullendesoos 'n brullende leeuop soek na iemandsoek na iemand omna iemand om teiemand om te verslindloop rond soos 'n brullenderond soos 'n brullende leeuop soek na iemand omsoek na iemand om tena iemand om te verslind

As jy regtig wil seermaak, soek iemand wat jou liefhet. -C.J. Langenhoven
as-jy-regtig-wil-seermaak-soek-iemand-wat-jou-liefhet
Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Ander loop julle naderhand albei nakend. -C.J. Langenhoven
trek-liewer-vir-jou-vriend-jou-broek-uit-as-om-vir-hom-vir-'n-baadjie-borg-te-staan-ander-loop-julle-naderhand-albei-nakend
Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. -Die Bybel
met-die-maat-waarmee-julle-meet-sal-ook-vir-julle-gemeet-word
Daar is één opsig waarin ek my dierbaarste vriend net so behandel soos my bitterste vyand. Ek steek my skande vir albe ewe sorgvuldig weg. -C.J. Langenhoven
daar-is-één-opsig-waarin-ek-my-dierbaarste-vriend-net-so-behandel-soos-my-bitterste-vyand-ek-steek-my-skande-vir-albe-ewe-sorgvuldig-weg
Die luiaard se verskoning is:
die-luiaard-se-verskoning-is-daar-is-'n-leeu-in-die-pad-daar-is-'n-leeu-in-die-straat