Julle sal leer om gehoorsaam te wees,gehoorsaam en onderdanig.En julle sal die Taal leer gebruik,onderdanig sal julle dit gebruikwant in ons lê die mondemet die gif in die klop en die spoel van die hart


julle-sal-leer-om-gehoorsaam-te-weesgehoorsaam-onderdanigen-julle-sal-die-taal-leer-gebruikonderdanig-sal-julle-dit-gebruikwant-in-ons-lê-die
breyten breytenbachjullesalleeromgehoorsaamteweesgehoorsaamonderdanigenjulledietaalgebruikonderdanigditgebruikwantinonsmondemetgifklopspoelvanhartjulle salsal leerleer omom gehoorsaamgehoorsaam tejulle salsal diedie taaltaal leersal jullejulle ditdit gebruikwantgebruikwant inin onsons lêlê diedie mondemetmondemet diedie gifgif inin diedie klopklop enen diedie spoelspoel vanvan diedie hartjulle sal leersal leer omleer om gehoorsaamom gehoorsaam tejulle sal diesal die taaldie taal leersal julle ditjulle dit gebruikwantdit gebruikwant ingebruikwant in onsin ons lêons lê dielê die mondemetdie mondemet diemondemet die gifdie gif ingif in diein die klopdie klop enklop en dieen die spoeldie spoel vanspoel van dievan die hart

En julle sal die Taal asseblief leer gebruik,gehoorsaam sal julle dit gebruik, breek... -Breyten Breytenbach
en-julle-sal-die-taal-asseblief-leer-gebruikgehoorsaam-sal-julle-dit-gebruik-breek
Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. -Die Bybel
met-die-maat-waarmee-julle-meet-sal-ook-vir-julle-gemeet-word
Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap. -Die Bybel
moenie-wat-heilig-is-vir-die-honde-gooi-nie-hulle-sal-omspring-julle-verskeur-moenie-julle-pêrels-voor-die-varke-gooi-nie-hulle-sal-dit-met-hulle
Ons bring vir julle die grammatika van gewelden die sinsbou van verwoesting -uit die tradisie van ons vuurwapenssal julle die werkwoorde van vergelding hoorstotter. -Breyten Breytenbach
ons-bring-vir-julle-die-grammatika-van-gewelden-die-sinsbou-van-verwoesting-uit-die-tradisie-van-ons-vuurwapenssal-julle-die-werkwoorde-van
Julle [mans] het die wêreld van die begin af bestuur. Kyk na die gemors wat julle gemaak het. -Desmond Tutu
julle-mans-het-die-wêreld-van-die-begin-af-bestuur-kyk-na-die-gemors-wat-julle-gemaak-het