Julle [mans] het die wêreld van die begin af bestuur. Kyk na die gemors wat julle gemaak het.


julle-mans-het-die-wêreld-van-die-begin-af-bestuur-kyk-na-die-gemors-wat-julle-gemaak-het
desmond tutujullemanshetdiewêreldvanbeginafbestuurkyknagemorswatjullegemaakhetjulle [mans][mans] hethet diedie wêreldwêreld vanvan diedie beginbegin afaf bestuurkyk nana diedie gemorsgemors watwat jullejulle gemaakgemaak hetjulle [mans] het[mans] het diehet die wêrelddie wêreld vanwêreld van dievan die begindie begin afbegin af bestuurkyk na diena die gemorsdie gemors watgemors wat jullewat julle gemaakjulle gemaak hetjulle [mans] het die[mans] het die wêreldhet die wêreld vandie wêreld van diewêreld van die beginvan die begin afdie begin af bestuurkyk na die gemorsna die gemors watdie gemors wat jullegemors wat julle gemaakwat julle gemaak hetjulle [mans] het die wêreld[mans] het die wêreld vanhet die wêreld van diedie wêreld van die beginwêreld van die begin afvan die begin af bestuurkyk na die gemors watna die gemors wat julledie gemors wat julle gemaakgemors wat julle gemaak het

Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. -Die Bybel
met-die-maat-waarmee-julle-meet-sal-ook-vir-julle-gemeet-word
Ons bring vir julle die grammatika van gewelden die sinsbou van verwoesting -uit die tradisie van ons vuurwapenssal julle die werkwoorde van vergelding hoorstotter. -Breyten Breytenbach
ons-bring-vir-julle-die-grammatika-van-gewelden-die-sinsbou-van-verwoesting-uit-die-tradisie-van-ons-vuurwapenssal-julle-die-werkwoorde-van
En julle sal die Taal asseblief leer gebruik,gehoorsaam sal julle dit gebruik, breek... -Breyten Breytenbach
en-julle-sal-die-taal-asseblief-leer-gebruikgehoorsaam-sal-julle-dit-gebruik-breek
Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? -Die Bybel
wie-van-julle-wat-'n-gebou-wil-oprig-gaan-nie-eers-sit-die-koste-bereken-om-te-of-hy-genoeg-geld-het-om-die-werk-te-voltooi-nie
Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap. -Die Bybel
moenie-wat-heilig-is-vir-die-honde-gooi-nie-hulle-sal-omspring-julle-verskeur-moenie-julle-pêrels-voor-die-varke-gooi-nie-hulle-sal-dit-met-hulle