In staatsmanskap kan jy die moraliteite vergeet, solank jy die formaliteite regkry.


in-staatsmanskap-kan-jy-die-moraliteite-vergeet-solank-jy-die-formaliteite-regkry
mark twaininstaatsmanskapkanjydiemoraliteitevergeetsolankformaliteiteregkryin staatsmanskapstaatsmanskap kankan jyjy diedie moraliteitemoraliteite vergeetsolank jyjy diedie formaliteiteformaliteite regkryin staatsmanskap kanstaatsmanskap kan jykan jy diejy die moraliteitedie moraliteite vergeetsolank jy diejy die formaliteitedie formaliteite regkryin staatsmanskap kan jystaatsmanskap kan jy diekan jy die moraliteitejy die moraliteite vergeetsolank jy die formaliteitejy die formaliteite regkryin staatsmanskap kan jy diestaatsmanskap kan jy die moraliteitekan jy die moraliteite vergeetsolank jy die formaliteite regkry

Werk is goed, solank jy net nie vergeet om te lewe nie. -Unknown
werk-is-goed-solank-jy-net-nie-vergeet-om-te-lewe-nie
Jy moenie vergeet nie, ek is 'n terroris. -Thabo Mbeki
jy-moenie-vergeet-nie-ek-is-'n-terroris
Solank as wat ek iets nodig het, het ek 'n rede om te leef. Tevredenheid is die dood. -George Bernard Shaw
solank-as-wat-ek-iets-nodig-het-het-ek-'n-rede-om-te-leef-tevredenheid-is-die-dood
Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer. -C.J. Langenhoven
moenie-jou-vriend-vergeet-nie-dit-sal-hom-seermaak-maak-jou-vyand-daarmee-seer