In sekere moeilike omstandighede, dringende omstandighede, desperate omstandighede, bied profaniteit verligting wat selfs gebed nie kan gee nie.


in-sekere-moeilike-omstandighede-dringende-omstandighede-desperate-omstandighede-bied-profaniteit-verligting-wat-selfs-gebed-nie-kan-gee-nie
mark twaininsekeremoeilikeomstandighededringendedesperatebiedprofaniteitverligtingwatselfsgebedniekangeeniein sekeresekere moeilikemoeilike omstandighededringende omstandighededesperate omstandighedebied profaniteitprofaniteit verligtingverligting watwat selfsselfs gebedgebed nienie kankan geegee niein sekere moeilikesekere moeilike omstandighedebied profaniteit verligtingprofaniteit verligting watverligting wat selfswat selfs gebedselfs gebed niegebed nie kannie kan geekan gee niein sekere moeilike omstandighedebied profaniteit verligting watprofaniteit verligting wat selfsverligting wat selfs gebedwat selfs gebed nieselfs gebed nie kangebed nie kan geenie kan gee niebied profaniteit verligting wat selfsprofaniteit verligting wat selfs gebedverligting wat selfs gebed niewat selfs gebed nie kanselfs gebed nie kan geegebed nie kan gee nie

Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
Jy kan gee sonder om lief te he, maar jy kan nie liefhe sonder om te gee nie. -Amy Carmichael
jy-kan-gee-sonder-om-lief-te-he-maar-jy-kan-nie-liefhe-sonder-om-te-gee-nie
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat
Gewis is alles net 'n grap!Ons speel in die komedie meegeblinddoek met 'n lampfer-lapwat selfs die son 'n skadu gee. -Eugene N. Marais
gewis-is-alles-net-'n-grapons-speel-in-die-komedie-meegeblinddoek-met-'n-lampfer-lapwat-selfs-die-'n-skadu-gee