In ons tyd kom alles met etes in orde en al etende regeer mense mekaar.


in-ons-tyd-kom-alles-met-etes-in-orde-al-etende-regeer-mense-mekaar
jean-francios delavigneinonstydkomallesmetetesinordealetenderegeermensemekaarin onsons tydtyd komkom allesalles metmet etesetes inorde enen alal etendeetende regeerregeer mensemense mekaarin ons tydons tyd komtyd kom alleskom alles metalles met etesmet etes inetes in ordein orde enorde en alen al etendeal etende regeeretende regeer menseregeer mense mekaarin ons tyd komons tyd kom allestyd kom alles metkom alles met etesalles met etes inmet etes in ordeetes in orde enin orde en alorde en al etendeen al etende regeeral etende regeer menseetende regeer mense mekaarin ons tyd kom allesons tyd kom alles mettyd kom alles met eteskom alles met etes inalles met etes in ordemet etes in orde enetes in orde en alin orde en al etendeorde en al etende regeeren al etende regeer menseal etende regeer mense mekaar

Ons loop met vreemde voete; ons sien met vreemde oë; deur 'n vreemde geheue herken en groet ons mense; ons leef van vreemde arbeid. -Pliny the Elder
ons-loop-met-vreemde-voete-ons-met-vreemde-oë-deur-'n-vreemde-geheue-herken-groet-ons-mense-ons-leef-van-vreemde-arbeid
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons
In krisistye is kultuur geen luukse niemaar die hoogste vorm van selfbehoud.Want kultuur staan vir interne orde,en interne orde is die fondamentvan alle beskawing. -Hennie Aucamp
in-krisistye-is-kultuur-geen-luukse-niemaar-die-hoogste-vorm-van-selfbehoudwant-kultuur-staan-vir-interne-orde-interne-orde-is-die-fondamentvan-alle