...in hierdie afrekening van Afrika en Afrikaner met mekaar, wat gaan van Afrikaans word? Sal Afrikaans die Afrikanerryk oorleef?


in-hierdie-afrekening-van-afrika-afrikaner-met-mekaar-wat-gaan-van-afrikaans-word-sal-afrikaans-die-afrikanerryk-oorleef
jakes gerwelinhierdieafrekeningvanafrikaafrikanermetmekaarwatgaanafrikaanswordsaldieafrikanerrykoorleefin hierdiehierdie afrekeningafrekening vanvan afrikaafrika enen afrikanerafrikaner metmet mekaarwat gaangaan vanvan afrikaansafrikaans wordsal afrikaansafrikaans diedie afrikanerrykafrikanerryk oorleefin hierdie afrekeninghierdie afrekening vanafrekening van afrikavan afrika enafrika en afrikaneren afrikaner metafrikaner met mekaarwat gaan vangaan van afrikaansvan afrikaans wordsal afrikaans dieafrikaans die afrikanerrykdie afrikanerryk oorleefin hierdie afrekening vanhierdie afrekening van afrikaafrekening van afrika envan afrika en afrikanerafrika en afrikaner meten afrikaner met mekaarwat gaan van afrikaansgaan van afrikaans wordsal afrikaans die afrikanerrykafrikaans die afrikanerryk oorleefin hierdie afrekening van afrikahierdie afrekening van afrika enafrekening van afrika en afrikanervan afrika en afrikaner metafrika en afrikaner met mekaarwat gaan van afrikaans wordsal afrikaans die afrikanerryk oorleef

Na vyftig jaar se geveg en stryd teen die Boer, sal daar geen Boer meer in Suid-Afrika wees wat Afrikaans (the Taal), behalwe as 'n kuriositeit, praat nie; net die groot Engelssprekende Suid-Afrikaner sal oorbly.Afrikaans word aangekla as vasgekeerde boelietaal; laat ons nou skryf om Afrikaans alles te laat uitsê, oopsing, volledig van terroris tot vryheidsvegter.Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd daardie reg voorbehou dat ons van mekaar moet, mag en kan verskil. Ons is nie hier om eensgesind te wees nie. Dit is stimulerend en dit is die dinge wat Afrikaans sal laat oorleef, as ons kan leer om te ontleer die ou kodes dat jy nie eintlik jou mond of jou bek te veel mag oopmaak nie.As digter skryf ek 'n taal wat, gesien in die lig van wat alles aangespreek moet word, nie meer saak maak nie, binne 'n letterkunde waarvan die dak afgewaai het. Dit pla nie...Die wind is baie beter as die verstikkende noutes van die literêre politiek se gange. As joernalis kon ek uiteindelik net 'n oor vind in Engels, en die Afrikaanse deel van die nuwe, verfoeide SAUK. Buite die ghetto wat Afrikaans vir baie is, het jy met blydskap gespreksgenote gekry waarvan baie Afrikaans praat, waar ander weer 'n ma of Afrikaanse oupa het. As Suid-Afrikaner het ek vir die eerste keer vry gevoel om nou 'n eerbare bedeling vir myself en my gesin te begin.Afrikaans-wees is meer as kerkbasaars, geloftedagvieringe, sustersverenigings, Broederbond en Rapportryers, Bles Bridges, die dominee en die skoolhoof. Jy kan Boheems in Afrikaans wees, jy kan 'n wêreldburger of 'n kommunis of 'n sosialis of 'n Katoliek of 'n Hare Krishna wees - jy kan wees net wat jy wil en nog Afrikaans wees. En jy kan baie beslis 'n demokraat en Afrikaans wees.Afrikaans is een van Suid-Afrika se trotsste veelrassige prestasies.