In elke goed geregeerde staat is rykdom 'n heilige saak; in demokrasieë is dit die enigste heilige saak.


in-elke-goed-geregeerde-staat-is-rykdom-'n-heilige-saak-in-demokrasieë-is-dit-die-enigste-heilige-saak
anatole franceinelkegoedgeregeerdestaatisrykdom'nheiligesaakindemokrasieditdieenigstesaakin elkeelke goedgoed geregeerdegeregeerde staatstaat isis rykdomrykdom 'nn heiligeheilige saakin demokrasieëdemokrasieë isis ditdit diedie enigsteenigste heiligeheilige saakin elke goedelke goed geregeerdegoed geregeerde staatgeregeerde staat isstaat is rykdomis rykdom 'nrykdom 'n heiligen heilige saakin demokrasieë isdemokrasieë is ditis dit diedit die enigstedie enigste heiligeenigste heilige saakin elke goed geregeerdeelke goed geregeerde staatgoed geregeerde staat isgeregeerde staat is rykdomstaat is rykdom 'nis rykdom 'n heiligerykdom 'n heilige saakin demokrasieë is ditdemokrasieë is dit dieis dit die enigstedit die enigste heiligedie enigste heilige saakin elke goed geregeerde staatelke goed geregeerde staat isgoed geregeerde staat is rykdomgeregeerde staat is rykdom 'nstaat is rykdom 'n heiligeis rykdom 'n heilige saakin demokrasieë is dit diedemokrasieë is dit die enigsteis dit die enigste heiligedit die enigste heilige saak

Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou. -C.J. Langenhoven
maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou
Dit maak nie saak of die kat swart of wit is nie, mits hy muise kan vang. -Nelson Mandela
dit-maak-nie-saak-of-die-kat-swart-of-wit-is-nie-mits-hy-muise-kan-vang
Niemand is 'n goeie regter in 'n saak wat homself raak nie. -Spreekwoorde
niemand-is-'n-goeie-regter-in-'n-saak-wat-homself-raak-nie
O Allah! U is my Metgesel en my Helper, met u hulp loop ek en met u hulp val ek aan en met u hulp veg ek.(Die Heilige Koran) -Die Bybel
o-allah-u-is-my-metgesel-my-helper-met-u-hulp-loop-ek-met-u-hulp-val-ek-aan-met-u-hulp-veg-ekdie-heilige-koran
Hoe min opinies sou daar in die wêreld gewees het as ons almal die moeite moes doen om eers 'n saak te verstaan en dan te beoordeel! -C.J. Langenhoven
hoe-min-opinies-sou-daar-in-die-wêreld-gewees-het-as-ons-almal-die-moeite-moes-doen-om-eers-'n-saak-te-verstaan-dan-te-beoordeel
Die man wat sy saak gewin het, beskuldig nie die regter van partydigheid nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-sy-saak-gewin-het-beskuldig-nie-die-regter-van-partydigheid-nie