Hy wat sonder geloof bid, kan nie op gebedsverhoring hoop nie.


hy-wat-sonder-geloof-bid-kan-nie-op-gebedsverhoring-hoop-nie
francois fénelonhywatsondergeloofbidkannieopgebedsverhoringhoopniehy watwat sondersonder geloofgeloof bidkan nienie opop gebedsverhoringgebedsverhoring hoophoop niehy wat sonderwat sonder geloofsonder geloof bidkan nie opnie op gebedsverhoringop gebedsverhoring hoopgebedsverhoring hoop niehy wat sonder geloofwat sonder geloof bidkan nie op gebedsverhoringnie op gebedsverhoring hoopop gebedsverhoring hoop niehy wat sonder geloof bidkan nie op gebedsverhoring hoopnie op gebedsverhoring hoop nie

...as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. -Die Bybel
as-jy-bid-gaan-na-jou-kamer-toe-maak-die-deur-toe-bid-tot-jou-vader-wat-jy-nie-kan-nie
U spreek van geloof - wat is geloof? Here, U wil, nie my wil, geskiede! Ek vernietig my onder Gods wil! -J.H. de la Rey
u-spreek-van-geloof-wat-is-geloof-here-u-wil-nie-my-wil-geskiede-ek-vernietig-my-onder-gods-wil
Jy kan gee sonder om lief te he, maar jy kan nie liefhe sonder om te gee nie. -Amy Carmichael
jy-kan-gee-sonder-om-lief-te-he-maar-jy-kan-nie-liefhe-sonder-om-te-gee-nie