Hy wat deur die gode begunstig word, sterf jonk.


hy-wat-deur-die-gode-begunstig-word-sterf-jonk
titus maccius plautushywatdeurdiegodebegunstigwordsterfjonkhy watwat deurdeur diedie godegode begunstigbegunstig wordsterf jonkhy wat deurwat deur diedeur die godedie gode begunstiggode begunstig wordhy wat deur diewat deur die godedeur die gode begunstigdie gode begunstig wordhy wat deur die godewat deur die gode begunstigdeur die gode begunstig word

Bier word deur die mens gemaak, wyn deur God. -Martin Luther
bier-word-deur-die-mens-gemaak-wyn-deur-god
Van al die gode is dit net die dood wat geen geskenk aanvaar... -Aristophanes
van-al-die-gode-is-dit-net-die-dood-wat-geen-geskenk-aanvaar
...dat regering van die volk, deur die volk, vir die volk nie sal sterf op aarde nie. -Abraham Lincoln
dat-regering-van-die-volk-deur-die-volk-vir-die-volk-nie-sal-sterf-op-aarde-nie
En dié wat later kom met pik en graaf, salin die klipknoets van my vuisdie kwaai nes van die gode vind. -Sheila Cussons
en-dié-wat-later-kom-met-pik-graaf-salin-die-klipknoets-van-my-vuisdie-kwaai-nes-van-die-gode-vind