Hy het hom by die meerderheid aangesluit.


hy-het-hom-by-die-meerderheid-aangesluit
petronius arbiterhyhethombydiemeerderheidaangesluithy hethet homhom byby diedie meerderheidmeerderheid aangesluithy het homhet hom byhom by dieby die meerderheiddie meerderheid aangesluithy het hom byhet hom by diehom by die meerderheidby die meerderheid aangesluithy het hom by diehet hom by die meerderheidhom by die meerderheid aangesluit

Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end.In ekonomiese sake is die meerderheid altyd verkeerd.Die meerderheid is reg, die minderheid opreg.Wanneer groot veranderinge in die geskiedenis plaasvind, wanner belangrike beginsels betrokke is, is die meerderheid meestal verkeerd.Plant vir my 'n NamibsroosVerafgeleë WelwitschiaHervestig hom in Hillbrowen doop hom Khayelitsha...'n Werker se honger laat hom werk, sy behoefte aan kos dryf hom.