Humor is 'n voorloper tot geloof en 'n gelag is die begin van gebed.


humor-is-'n-voorloper-tot-geloof-'n-gelag-is-die-begin-van-gebed
reinhold niebuhrhumoris'nvoorlopertotgeloofgelagdiebeginvangebedis 'nn voorlopervoorloper tottot geloofgeloof enen 'nn gelaggelag isis diedie beginbegin vanvan gebedhumor is 'nis 'n voorlopern voorloper totvoorloper tot gelooftot geloof engeloof en 'nen 'n gelagn gelag isgelag is dieis die begindie begin vanbegin van gebedhumor is 'n voorloperis 'n voorloper totn voorloper tot geloofvoorloper tot geloof entot geloof en 'ngeloof en 'n gelagen 'n gelag isn gelag is diegelag is die beginis die begin vandie begin van gebedhumor is 'n voorloper totis 'n voorloper tot geloofn voorloper tot geloof envoorloper tot geloof en 'ntot geloof en 'n gelaggeloof en 'n gelag isen 'n gelag is dien gelag is die begingelag is die begin vanis die begin van gebed

Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
U spreek van geloof - wat is geloof? Here, U wil, nie my wil, geskiede! Ek vernietig my onder Gods wil! -J.H. de la Rey
u-spreek-van-geloof-wat-is-geloof-here-u-wil-nie-my-wil-geskiede-ek-vernietig-my-onder-gods-wil
Humor is 'n smaakmiddel van die demokrasie. -Marnix Gijsen
humor-is-'n-smaakmiddel-van-die-demokrasie
Probleme en bekommernis dryf ons na gebed en gebed dryf probleme en bekommernis weg. -Philipp Melanchthon
probleme-bekommernis-dryf-ons-na-gebed-gebed-dryf-probleme-bekommernis-weg