Humor is 'n smaakmiddel van die demokrasie.


humor-is-'n-smaakmiddel-van-die-demokrasie
marnix gijsenhumoris'nsmaakmiddelvandiedemokrasieis 'nn smaakmiddelsmaakmiddel vanvan diedie demokrasiehumor is 'nis 'n smaakmiddeln smaakmiddel vansmaakmiddel van dievan die demokrasiehumor is 'n smaakmiddelis 'n smaakmiddel vann smaakmiddel van diesmaakmiddel van die demokrasiehumor is 'n smaakmiddel vanis 'n smaakmiddel van dien smaakmiddel van die demokrasie

Humor is 'n voorloper tot geloof en 'n gelag is die begin van gebed. -Reinhold Niebuhr
humor-is-'n-voorloper-tot-geloof-'n-gelag-is-die-begin-van-gebed
Die mens se kapasiteit vir geregtigheid maak demokrasie moontlik, maar sy neiging tot ongeregtigheid maak demokrasie noodsaaklik. -Reinhold Niebuhr
die-mens-se-kapasiteit-vir-geregtigheid-maak-demokrasie-moontlik-maar-sy-neiging-tot-ongeregtigheid-maak-demokrasie-noodsaaklik
Die demokrasie is maklik vatbaar vir oorlog en oorlog vernietig die demokrasie. -William H. Seward
die-demokrasie-is-maklik-vatbaar-vir-oorlog-oorlog-vernietig-die-demokrasie
Demokrasie. Die aanbidding van jakkalse deur domore. -H.L. Mencken
demokrasie-die-aanbidding-van-jakkalse-deur-domore