Hulle wat nie die verlede kan onthou nie, is gedoem om dit te herhaal.


hulle-wat-nie-die-verlede-kan-onthou-nie-is-gedoem-om-dit-te-herhaal
george santayanahullewatniedieverledekanonthounieisgedoemomditteherhaalhulle watwat nienie diedie verledeverlede kankan onthouonthou nieis gedoemgedoem omom ditdit tete herhaalhulle wat niewat nie dienie die verlededie verlede kanverlede kan onthoukan onthou nieis gedoem omgedoem om ditom dit tedit te herhaalhulle wat nie diewat nie die verledenie die verlede kandie verlede kan onthouverlede kan onthou nieis gedoem om ditgedoem om dit teom dit te herhaalhulle wat nie die verledewat nie die verlede kannie die verlede kan onthoudie verlede kan onthou nieis gedoem om dit tegedoem om dit te herhaal

'n Hond wat lewe, is beter as 'n leeu wat dood is. Die wat lewe, weet hulle sal doodgaan, maar die dooies weet niks; daar wag vir hulle niks meer nie, hulle is vergeet; dit is klaar met hulle liefde, hulle haat en hulle hartsog.Mense wat in die lewe vooruitgaan, is mense wat uitgaan om na geleenthede te gaan soek. En as hulle dit nie kry nie, maak hulle dit.Die geskiedenis herhaal homself, historici herhaal mekaar.Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan.Hulle mag veg soos hulle wil teen ongediertes en barbaarse inboorlinge, maar hulle moenie onafhanklike gemeenskappe stig nie, en bo alles, durf hulle nie na die oseaan kyk nie, sodat dit hulle nie sou beweeg, soos dit ons (die Engelse) beweeg het, tot gedagtes van vryheid en kultuur, van handel en reis nie, en wie weet, 'n toekomste periode van hul demoralisasie, tot gedagtes van 'n Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie?