Hulle wat nie die verlede kan onthou nie, is gedoem om dit te herhaal.


hulle-wat-nie-die-verlede-kan-onthou-nie-is-gedoem-om-dit-te-herhaal
george santayanahullewatniedieverledekanonthounieisgedoemomditteherhaalhulle watwat nienie diedie verledeverlede kankan onthouonthou nieis gedoemgedoem omom ditdit tete herhaalhulle wat niewat nie dienie die verlededie verlede kanverlede kan onthoukan onthou nieis gedoem omgedoem om ditom dit tedit te herhaalhulle wat nie diewat nie die verledenie die verlede kandie verlede kan onthouverlede kan onthou nieis gedoem om ditgedoem om dit teom dit te herhaalhulle wat nie die verledewat nie die verlede kannie die verlede kan onthoudie verlede kan onthou nieis gedoem om dit tegedoem om dit te herhaal

Mense wat in die lewe vooruitgaan, is mense wat uitgaan om na geleenthede te gaan soek. En as hulle dit nie kry nie, maak hulle dit. -George Bernard Shaw
mense-wat-in-die-lewe-vooruitgaan-is-mense-wat-uitgaan-om-na-geleenthede-te-gaan-soek-en-as-hulle-dit-nie-kry-nie-maak-hulle-dit
Die geskiedenis herhaal homself, historici herhaal mekaar. -Philip Guedalla
die-geskiedenis-herhaal-homself-historici-herhaal-mekaar
Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan
Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie