...hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand.


hou-die-werk-van-ons-hande-in-stand-ja-die-werk-van-ons-hande-hou-dit-in-stand
die bybelhoudiewerkvanonshandeinstandjahandehouditstandhou diedie werkwerk vanvan onsons handehande inin standdie werkwerk vanvan onsons handehou ditdit inin standhou die werkdie werk vanwerk van onsvan ons handeons hande inhande in standdie werk vanwerk van onsvan ons handehou dit indit in standhou die werk vandie werk van onswerk van ons handevan ons hande inons hande in standdie werk van onswerk van ons handehou dit in standhou die werk van onsdie werk van ons handewerk van ons hande invan ons hande in standdie werk van ons hande

Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou.Baie mense dink dat noudat uhuru bereik is, noudat ek die son van vryheid sien skyn, rykdom sal reën soos manna van die hemel. Ek sê vir julle daar sal niks van die hemel kom nie. Ons moet almal hard werk met ons hande, om ons te red van armoede, onkunde en siekte.Wanneer jy in gebed jou hande saamvou, maak God sy hande oop.Dit is 'n grondwaarheid dat ons vryheid net in die hande van die volk self veilig kan wees.Stuur die luiaard na die miere en hy sal daar rondom die miere lê en hy sal hom verlustig in die vlyt en bedrywigheid wat aan die gang is. Want hy hou van werk - die luiaard: solank as dit nie hy is wat werk nie.Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie.